Krajowy System e-Faktur uchwalony! Pisałem niedawno na blogu CRIDO o tym, że po uchwaleniu przez Sejm, ustawa o KSeF została odrzucona przez Senat, co dla niektórych mogło się wydawać dziwne. Jednocześnie zastrzegałem, że nie należy przesadnie przejmować się stanowiskiem Senatu wnioskującym o odrzucenie przepisów o KSeF, bo sejmowa większość zapewne odrzuci senackie weto. I tak właśnie stało się dziś!

Najpierw sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie uchwały Senatu, potem na sali posiedzeń arytmetyka sejmowa zrobiła swoje. Do odrzucenia stanowiska Senatu potrzebna była większość bezwzględna, która przy 450 osobach na sali wynosiła 226 głosów. Większość rządowa zebrała tych głosów 233, co oznacza, że stanowisko Senatu zostało odrzucone, ustawa jest gotowa do skierowania do podpisu Prezydenta, a zatem praktycznie przesądzone jest wejście w życie KSeF 1. lipca 2024 roku.

Na co jeszcze czekamy? Na pewno na podpis Prezydenta. Do tego należy pamiętać, że w warstwie legislacyjnej KSeF to oczywiście nie tylko ustawa, ale też schema faktury i akty wykonawcze do nowych przepisów. Ostatnie ruchy na stronie internetowej KSeF wskazują jednak na to, że już niedługo, a konkretnie 31. lipca, upublicznione zostanie środowisko testowe dotyczące najnowszej schemy faktury, tj. FA(2). Pamiętajmy też, że schema ta staje się obowiązująca dla podatników już 1. września.

Najbliższe dni / tygodnie powinny przynieść z kolei komplet aktów wykonawczych regulujących choćby kwestie techniczne dotyczące faktury ustrukturyzowanej i sposobu komunikacji z KSeF.

Czekanie na opublikowanie tych regulacji nie powinno jednak oznaczać wstrzymywania przygotowań do wdrożenia KSeF. Ci z podatników, którzy do tej pory nie inicjowali tego procesu licząc na to, że przepisy o KSeF w ogóle nie wejdą w życie, albo przynajmniej zostaną istotnie opóźnione, muszą chyba pogodzić się z faktem, że tak się nie stanie.

KSeF-u oczywiście nie należy się bać. Jakkolwiek jest to rozwiązanie służące organom podatkowym, pozwalając na zwiększenie kontroli nad bieżącymi rozliczeniami podatników poprzez uzyskanie dostępu do informacji o prowadzonych przez nich transakcjach właściwie w czasie rzeczywistym, to jednak w dłuższej perspektywie powinno to być narzędzie użyteczne również dla samych podatników (chociażby poprzez fakt ujednolicenia otrzymywanych przez nich faktur zakupowych). Trzeba jednak pamiętać, że krótkofalowo KSeF oznacza jednak konieczność naprawdę gruntownej weryfikacji procesów i dokonania istotnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Czasochłonnych. Kosztochłonnych. Skoordynowanych. Jeśli ktoś nie wie jak zacząć lub chciałby zderzyć myśli na temat podejścia do tematu, zapraszamy do kontaktu.