W ostatni czwartek w gmachu Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Z uwagi na obecność ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, spotkanie to zyskało dodatkowy ciężar gatunkowy. Minister Domański, wyrażając wdzięczność za zaangażowanie i skierowane uwagi, podkreślił nieuchronność wprowadzenia obowiązkowego KSeF oraz zapowiedział, że nowa data jego wdrożenia zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja.

Najważniejsze informacje, jakie padły w trakcie spotkania:

 • KSeF wprowadzi zmiany w podatkach dochodowych – celem ujęcia w kosztach uzyskania przychodów danego wydatku, przedsiębiorca będzie musiał dysponować fakturą z nadanym numerem KSeF (z uwzględnieniem specyfiki osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) – jest to odpowiedź na potrzebę jasnego zadeklarowania przez nabywcę w jakim charakterze dokonuje zakupu – por. kolejny punkt,
 • faktury konsumenckie (B2C) w KSeF będą mogły być wystawiane opcjonalnie,
 • wytyczne dotyczące potwierdzania istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. „FE”) zostaną opublikowane w formie objaśnień podatkowych (które dają podatnikom pewien poziom ochrony w przypadku zastosowania się do nich),
 • po raz kolejny potwierdzono, że schema (wzór) faktury ustrukturyzowanej nie ulegnie zmianie przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF,
 • zaproponowano wprowadzenie ustrukturyzowanego załącznika do faktury, potencjalnie obowiązkowego w niektórych przypadkach (przede wszystkim faktury za media i usługi telekomunikacyjne) – szczegóły dotyczące tego rozwiązania poznamy wraz z publikacją nowych przepisów,
 • zapowiedziano pełną integrację KSeFu z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) stosowaną przy zamówieniach publicznych,
 • w drugiej połowie kwietnia ma zostać udostępniona aplikacja mobilna do obsługi KSeF,
 • w najbliższym czasie ma zostać opublikowana szczegółowa dokumentacja techniczna, zawierająca m.in. szczegóły dot. generowania kodów QR,
 • 3 kwietnia mamy poznać projekt nowych przepisów uwzględniających najnowsze zmiany (będą jeszcze ich krótkie konsultacje) a projekty rozporządzeń wykonawczych mają zostać opublikowane na przełomie kwietnia i maja,
 • od maja mają być prowadzone szkolenia dot. KSeF we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce – mają one być skierowane przede wszystkim do najmniejszych podatników,
 • do lipca MF planuje zakończyć proces legislacyjny,
 • w lipcu ma ruszyć oficjalna infolinia KSeF.

Zapowiedziano także okres przejściowy trwający co najmniej pół roku, w trakcie którego m.in.:

 • podatnicy mają nie być karani za niestosowanie KSeF oraz innych obowiązków związanych z obowiązkowym systemem,
 • wszyscy podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur w trybie offline (oznaczanych kodem QR), nie będzie weryfikowania czy naprawdę wystąpiła awaria – takie faktury będą musiały zostać przesłane do KSeF następnego dnia roboczego,
 • nie będzie obowiązku podawania numerów KSeF przy przelewach (w tym przy stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności),
 • w dalszym ciągu będzie można wystawiać faktury przy użyciu kas rejestrujących, a paragony z NIP do 450 zł będą stanowiły faktury,
 • będzie istniała możliwość stosowania faktur papierowych w okresie przejściowym, ale wyłącznie przez bardzo małych podatników (faktury poniżej 450 zł do sumy 10 tys. miesięcznie).

Rozwijające się zagadnienia KSeF, dotyczące zarówno technologii, jak i zmian organizacyjnych czy przepisów o VAT, teraz przenikają również do sfer podatków dochodowych, co dodatkowo komplikuje już złożoną sytuację. Dynamiczne zmiany wprowadzają jeszcze jedną warstwę złożoności przez możliwe wymogi dotyczące dokładnego klasyfikowania działalności gospodarczej, zwłaszcza w kontekście załączników, które mogą stać się obowiązkowe dla niektórych branż.

Tym bardziej oczekujemy z niecierpliwością na wyniki audytu technologicznego i przyszłe działania ministerstwa, które rzucą światło na rozwijający się krajobraz KSeF. Jesteśmy zaangażowani w monitorowanie tych zmian, aby zapewnić Państwu dostęp do najnowszych informacji i praktycznych wskazówek dotyczących KSeF. Zachęcamy do proaktywnego podejścia w przygotowaniach do wdrożenia KSeF. Oczekiwanie na wyniki audytu nie powinno zatrzymywać działań przygotowawczych. Oferujemy Państwu wsparcie w tym procesie – razem możemy zmierzyć się z wyzwaniami i wykorzystać możliwości, jakie oferuje obowiązkowy KSeF.


Zobacz film: KSeF: podsumowanie konsultacji i nadchodzące zmiany

Film poświęcony jest aktualnemu statusowi wdrażania obowiązkowego KSeF. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi tego zagadnienia.