Świadomość tego, że projekty przygotowujące przedsiębiorstwa do wdrożenia KSeF zawierają wiele elementów informatycznych, podatkowych i finansowych jest w wielu organizacjach już dość duża i rośnie z każdym miesiącem. Widzimy to w wynikach ankiet przeprowadzanych w trakcie naszych webinarów, ale też w codziennej pracy z klientami. Na podstawie zebranych doświadczeń z kilkunastu już prowadzonych przez nas projektów na temat KSeF widzimy, że obszarem, który wydaje się być jeszcze mocno zaniedbany, są niezwykle istotne relacje i współpraca z Klientami.

Jak system e-faktur może wpływać na relacje biznesowe?

Dobrym przykładem mogą tutaj być spółki dystrybucyjne współpracujące z dużymi podmiotami jak sieci marketów czy hurtowni. Współpraca z tymi podmiotami już teraz jest trudna, gdyż trzeba spełnić ich wysokie wymagania związane z informacjami zamieszczanymi na fakturach, sposobem przesyłania dokumentacji, załączników itd. W wielu przypadkach działy obsługi klienta stworzyły zindywidualizowane procesy, często poza systemowe, aby faktury mogły być procedowane na czas. Co i tak nie znaczyło, że ze strony tychże klientów nie pojawiały się prośby o korekty lub wyjaśnienia. I w tym momencie często również obecne systemy informatyczne nie dawały rady, powodując manualne działania.

Wdrożenie KSeF w opisanych powyżej firmach, co wiemy już dziś, doprowadzi do absolutnej rewolucji w ich działaniach. Po pierwsze spowoduje  konieczność dostosowania systemów informatycznych, bądź znalezienia innych rozwiązań, które pozwolą na przygotowanie faktur sprzedażowych lub korekt, aby je przesłać w prawidłowej formie do KSeF-u. Po wtóre, wymagać to będzie również zmian w komercyjnych warunkach współpracy jak i sposobie pracy z wieloma klientami.

Wydaje się, że zaangażowanie w projekt KAM-ów i działów sprzedażowych, którzy będą musieli te skomplikowane tematy omówić ze swoimi klientami, może stać się koniecznością.