Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. Pomimo, że sam system jest obecnie wykorzystywany jedynie przez niewielki odsetek przedsiębiorców – zagadnienie elektryzuje. Już niedługo jego skutki na własnej skórze odczują wszyscy, w pewnej formie również ci, którzy korzystają z Platformy Elektronicznego Fakturowania.

PEF to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (uwaga na pułapkę semantyczną – nie chodzi tu o faktury ustrukturyzowane wprowadzone wraz z KSeF!) i innych dokumentów takich jak: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, faktura korygująca i nota księgowa, pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

Pierwotnym powodem jej wprowadzenia było… poszanowanie wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Organy Wspólnoty uznały, że podmioty wykonujące świadczenia na rzecz sektora publicznego w dowolnym państwie członkowskim powinny móc stosować taki sam (doskonale znany sobie) format faktur. W celu realizacji tej idei (wspartej twardymi regulacjami Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych[1]) polski rząd zbudował platformę zwaną popularnie PEF.

PEF i KSeF to jednak dwa niezależne systemy. Potwierdzenie ich odrębności znajdziemy m.in. w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej KSeF[2]. W odpowiedzi na pytanie zawarte w raporcie konsultacji publicznych „Jaka jest zależność pomiędzy KSeF i PEF?”, Ministerstwo Finansów odpowiada:

„W wersji fakultatywnej KSeF oba systemy – KSeF i PEF będą działały niezależnie”.

Analogiczna informacja zawarta jest również na stronie „Informacje o KSeF[3]”.

Co to oznacza w praktyce? W tej chwili systemy w żaden sposób nie komunikują się ze sobą. KSeF nie „widzi” faktur wystawionych w PEF-ie i na odwrót. Taka sytuacja nie powinna utrzymać się jednak po wejściu w życie obowiązku korzystania z KSeF. Docelowe rozwiązanie nie może naruszać wspomnianych już wymogów unijnych. Z kolei wyjątek od projektowanego obowiązku stosowania KSeF dla wszystkich transakcji niekorzystnie odbiłby się na szczelności i integralności systemu. Najbardziej prawdopodobna wydaje się pewna forma przekazywania danych pomiędzy systemami lub dalsza integracja systemów. Niezależnie od ostatecznych ustaleń, miejmy nadzieję, że docelowy proces będzie przebiegał bez udziału użytkowników systemu.

Zachęcamy do śledzenia naszego cyklu: „KSeF z CRIDO”, w którym systematycznie będziemy starali się rozwiewać wątpliwości pojawiające się w związku z KSeF.

[1] https://efaktura.gov.pl/o-projekcie/

[2] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)

[3] https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/

Autorzy:

  • Michał Lalak, starszy konsultant w CRIDO
  • Tomasz Groszyk, menedżer w CRIDO

Warto doczytać:


Webinar: Dlaczego Krajowy System eFaktur (KSeF) oznacza istotne zmiany w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa?