31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada stworzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), opublikowano także roboczą wersję struktury logicznej e-faktury. Zmiana umożliwi wystawianie faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Przygotowywane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie zmierza do pełnej informatyzacji procesu wystawiania faktur i będzie pozwalać na wystawianie, odbieranie, weryfikację zgodności z przepisami oraz przechowywanie i archiwizację przez okres 10 lat tzw. faktur ustrukturyzowanych, czyli e-faktur wystawionych za pośrednictwem KSeF. Zachętą do korzystania z  wystawiania faktur ma być przede wszystkim skrócenie terminu zwrotu nadwyżki VAT z 60 do 40 dni dla podatników, którzy będą wystawiać faktury wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W założeniach Ministerstwa Finansów wystawianie faktur ustrukturyzowanych ma być możliwe już od 1 stycznia 2022 roku, przy czym przez pierwszy rok proces ten będzie fakultatywny. Prawdopodobne wejście w życie regulacji w wersji obligatoryjnej to 1 stycznia 2023 roku. Zwracamy jednak uwagę, że wielu podatników już dziś powinno rozpocząć zainteresowanie tematem, ponieważ zakres danych wymaganych przez schemę KSeF będzie znacznie szerszy niż to, co podatnicy dziś odkładają w swoich systemach finansowo-księgowych. Przygotowanie do nowych regulacji wymagać więc będzie zarówno analizy merytorycznej, jak i realizacji szeregu procesów techniczno-technologicznych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lutego 2021 r.