W tym wpisie chcemy przybliżyć dwie zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego, które znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o CIT od 2023 r., o czym pisaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu – złagodzenie restrykcji dotyczących finansowania transakcji kapitałowych oraz doprecyzowanie limitu z art. 15c.

Finansowanie transakcji kapitałowych

Od początku 2022 r. ustawa o CIT w katalogu NKUP zawiera przepis art. 16 ust. 1 pkt 13f, zgodnie z którym koszty finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na transakcje kapitałowe nie stanowią kosztów podatkowych. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim finansowania wewnątrzgrupowego. Jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków nie powinno dotyczyć finansowania bankowego (pod warunkiem, że bank nie jest podmiotem powiązanym). W projektowanej nowelizacji planowane jest wprowadzenie dwóch wyjątków od ograniczenia.

Ograniczeniu mają nie podlegać koszty finansowania dłużnego udzielonego:

  1. na nabycie/objęcie udziałów/akcji lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych (w rozumieniu przepisów TP),
  2. przez bank lub SKOK, mające siedzibę w UE lub EOG – powinno to dotyczyć banku lub SKOK powiązanego z podatnikiem, ponieważ instytucje finansowe niepowiązane od początku wprowadzenia przepisu art. 16 ust. 1 pkt 13f nie były objęte omawianym ograniczeniem.

Sposób sformułowania przepisu w projekcie nowelizacji i logika przepisów powinny wskazywać, że powyższe 2 wyjątki należy czytać osobno, czyli warunki nie muszą być spełnione łącznie.

Limit kosztów finansowania dłużnego

Druga zmiana dotycząca kosztów finansowania dłużnego proponowana w projekcie to (kolejne) doprecyzowanie limitu odliczalności kosztów finansowania z art. 15c ustawy o CIT. Po tym jak z początkiem 2022 r. zostało przesądzone (mimo korzystnych dla podatników wyroków), że limitem jest 3 mln PLN albo 30% podatkowej EBITDA, powstawały wątpliwości czy limitem jest niższa, czy wyższa z tych dwóch wartości. W projekcie nowelizacji zostało wskazane, że jest to wartość wyższa.

Planuje się, że obie powyższe zmiany (dotyczące art. 15c i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT) miałyby zastosowanie wstecznie do kosztów finansowania dłużnego poniesionych od początku 2022 r.

WARTO DOCZYTAĆ:


Sprawdź kurs >> WHT po nowemu