Minęła pierwsza połowa 2020 roku, nadszedł zatem moment na podsumowanie aktywności organów podatkowych i celno-skarbowych w obszarze cen transferowych. Stan epidemiczny ograniczył interakcję pomiędzy podatnikami a organami, toteż w pierwszym półroczu br. fiskus skoncentrował się na typowaniu podmiotów powiązanych do objęcia czynnościami kontrolnymi.

„Zabawa na 102”

W I półroczu 2020 roku do objęcia czynnościami kontrolnymi ze względu na ryzyko nieprawidłowości w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej wytypowane zostały 102 podmioty (dla porównania za cały zeszły rok było ich 175 natomiast w 2018 wytypowano łącznie 166 podmiotów).

Z udostępnionych nam danych nie wynika niestety jaka jest liczba aktualnie toczących się kontroli oraz jaka jest łączna wartość ustaleń w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowych. Przyczyną braku udostępnienia ww. danych za pierwsze półrocze br. jest wprowadzony stan epidemii, z powodu którego zawieszony został obowiązek sprawozdawczy dla izb administracji skarbowej w części obejmującej między innymi statystyki ustaleń.

Ceny transferowe oczami MF

Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że ceny transferowe w percepcji organów nadal traktowane są jako środowisko przeprowadzania optymalizacji podatkowej, o czym świadczy choćby łączne przedstawianie statystyk z czynności kontrolnych w obu obszarach.

Mając na względzie powyższe oraz powrót do normalnego trybu pracy kontrolujących, w drugiej połowie roku należy spodziewać się zintensyfikowania działań organów, w tym wezwań w ramach czynności sprawdzających o przedłożenie dokumentacji cen transferowych za lata poprzednie.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Tarcza antykryzysowa 4.0) terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (w tym oświadczenia o rynkowości) oraz na złożenie informacji o cenach transferowych TPR zostały przedłużone. O ile ten pozytywny akcent w postaci przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych daje podatnikowi chwilę wytchnienia, to warto jednak wykorzystać ten czas nie tylko na wywiązanie się z obowiązków za rok 2019, ale również na weryfikację dokumentacji cen transferowych za lata poprzednie.

Warto doczytać:

Statystyki kontroli w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej za rok 2018

Krajobraz po bitwie – czyli kontrole cen transferowych Anno Domini 2019

Wydłużone terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych