Ministerstwo Finansów zainicjowało serię konsultacji, otwierając drzwi m.in. dla działów IT i firm dostarczających oprogramowanie. Przedstawiciele Aplikacji Krytycznych udzielili odpowiedzi na istotne pytania, co stanowi istotny postęp. Planuje się utworzenie technicznej grupy roboczej mającej na celu opracowanie standardów SLA oraz dostarczenie konstruktywnych propozycji do technicznych aspektów i architektury rozwiązań. Takie działanie umożliwi Ministerstwu Finansów wykorzystanie zaangażowanych testerów do optymalizacji systemu KSeF.

Podkreślono, że podstawowe założenia systemu, takie jak daty wystawienia, pozostaną niezmienione. Omówiono również kwestie: a) wykrywania prób oszustwa (scamów), co ma odbywać się poprzez ukrywanie faktur w celu uniknięcia ich zakłócania listy faktur oraz zgłaszanie faktur do administracji oraz b) utrzymanie funkcji kodów QR jako środek zabezpieczający na fakturach, bez planów ich eliminacji. Ponadto, zasygnalizowano potrzebę analizy kwestii błędów semantycznych w schemie przy wysyłaniu faktury via API.

W drugiej połowie marca oczekuje się publikacji szczegółów rozwiązań technicznych oraz planów awaryjnych i funkcjonalnych, w tym road mapy dla systemu. Ministerstwo Finansów będzie pracować nad obsługą faktur w językach obcych i dwujęzycznych, możliwością wizualizacji faktur za pomocą XSLT (choć obecnie stanowisko jest raczej sceptyczne) oraz trybem awaryjnym bez wydłużania terminów, który będzie obejmował przesyłanie danych w formacie XML, na przykład przez EDI.