Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt ma zastąpić dotychczas funkcjonujące rozwiązanie jakim jest zwolnienie z podatku dla dochodów z inwestycji realizowanych na wyodrębnionych obszarach – specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Ministerstwo zwraca uwagę, że obecnie funkcjonujące rozwiązania nie są dostosowane do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych dlatego też zaproponowało inne mechanizmy wsparcia nowych inwestycji w formie:

  1. zwolnienia podatkowego (na mocy decyzji) dla przedsiębiorców z terenu całego kraju niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. usług w zakresie szkoleń oraz doradztwa na rzecz przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Główne cechy nowej „starej” formy wsparcia w postaci zwolnienia podatkowego:

  • może dotyczyć jedynie nowej inwestycji, rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub WNiP związane z założeniem nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacji produkcji zakładu lub zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – po spełnieniu określonych kryteriów;
  • zwolnienie będzie obowiązywało przez okres wskazany w decyzji (od 10 do 15 lat);
  • warunki uzyskania wsparcia będą zróżnicowane w zależności od rozmiarów przedsiębiorcy oraz stopy bezrobocia w powiecie położenia inwestycji.

Wszystkie prawa dotychczas nabyte przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane do końca funkcjonowania SSE, tj. 2026 r.

Zwracamy jednak uwagę, że projekt zakłada wprowadzenie innych istotnych zapisów do ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Ministerstwo planuje wprowadzić nową klauzulę dotycząca unikania opodatkowania ograniczającą możliwość skorzystania ze wsparcia zarówno w odniesieniu do projektowanych rozwiązań jak i tych już obowiązujących (SSE).

Zwolnienia podatkowe nie będzie miało zastosowania, jeśli alternatywnie:

  • następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było zwolnienie z podatku dochodowego,
  • czynności te nie mają rzeczywistego charakteru,
  • podatnik korzystający ze zwolnień, dokonuje czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylanie się od opodatkowania.

Będzie to kolejna szczególna klauzula, poza np. klauzulą anty-hybrydową, czy w zakresie czynności restrukturyzacyjnych, która ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowaniu.

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Projekt ustawy: ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.