Wczoraj, Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie tymczasowej ochrony osób uciekających z Ukrainy przed wojną o kolejny rok do 4 marca 2026.

W związku z tym Komisja uważa, że powody wprowadzenia tymczasowej ochrony utrzymują się i że powinna ona zostać przedłużona o kolejny rok jako konieczna i właściwa reakcja na obecną sytuację.

Ostatecznym celem jest zapewnienie, aby wszystkie osoby uciekające mogły znaleźć schron i bezpieczeństwo w UE, a te osoby, które już korzystają z tymczasowej ochrony w państwach członkowskich UE, miały zapewnioną stabilność w obecnych, dość trudnych okolicznościach.

Komisja planuje nadal ściśle monitorować wpływ przyszłych nowo przybyłych osób na zdolność państw członkowskich do przyjmowania uchodźców. A w przyszłości ważne jest, kontynuować prace nad zapewnieniem większej równowagi wysiłków państw członkowskich.

Co dalej?

Już w jutro, 13 czerwca, planowane jest posiedzenie, na którym Komisja Europejska przedstawi wniosek, a następnie Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych formalnie przyjmie ten wniosek.

Obecnie ponad 4,19 mln osób przesiedlonych z Ukrainy, z których jedna trzecia to dzieci, korzysta z tymczasowej ochrony w UE. Liczba aktywnych rejestracji, wskazująca na liczbę osób korzystających z tymczasowej ochrony w państwach członkowskich UE, utrzymuje się na stabilnym poziomie około 4 mln, przy czym wykazuje nieznaczną stałą tendencję wzrostową (z 4 mln we wrześniu 2023 r. do 4,19 mln w maju 2024 r.). Niemcy, Polska i Czechy pozostają państwami członkowskimi, w których przebywa największa liczba osób korzystających z tymczasowej ochrony (ponad 1,2 mln w Niemczech, prawie 1 mln w Polsce i prawie 400 000 w Czechach).

Od września 2023 r. liczba decyzji o udzieleniu tymczasowej ochrony utrzymuje się na stabilnym poziomie około 65 000 decyzji miesięcznie, choć wykazuje nieznaczną tendencję spadkową.

Czym jest ochrona tymczasowa?

Regulowana „dyrektywą 2001/55/WE w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami”, zapewnia natychmiastową ochronę i dostęp do praw w UE, w tym prawa pobytu, dostępu do rynku pracy, zakwaterowania, pomocy społecznej, pomocy medycznej i innej. Pomaga również państwom członkowskim w zarządzaniu napływem migrantów w sposób uporządkowany i skuteczny.

W dniu 4 marca 2022 r. Unia Europejska uruchomiła dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony, która została automatycznie przedłużona o rok, a następnie przedłużona przez Radę o kolejny rok do 4 marca 2025.

Pełna treść propozycji w języku angielskim znajduje się tutaj. 


Zobacz film: E-kontrola podatkowa – nowa rzeczywistość podatników

E-kontrola podatkowa to forma nadzoru podatkowego realizowana przy użyciu technologii cyfrowych, mająca na celu uproszczenie i zwiększenie efektywności całego procesu. Ten typ kontroli jest przeprowadzany przez organy zdalnie. Kluczowym elementem w tej kontroli jest dostęp do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).