Przywileje podatkowe dla międzynarodowych koncernów, ceny transferowe, sztucznie zaniżone dochody firm, selektywne korzyści podatkowe czy niedozwolona pomoc publiczna to ostatnio gorące hasła, które coraz częściej pojawiają się w mediach, zarówno lokalnie w Polsce, jak i za granicą.

Jak informowaliśmy w jednym z ostatnich wpisów (Giganci i ich ceny transferowe na celowniku kontroli skarbowych), Komisja Europejska podejmuje działania wobec światowych gigantów. Pod koniec 2014 roku ujawniono, że międzynarodowe koncerny mogły korzystać z decyzji podatkowych (indywidualnych interpretacji podatkowych/tax rulings) uzyskiwanych od organów podatkowych w niektórych krajach UE, pozwalających na sztuczne obniżenie efektywnej stawki podatku dochodowego płaconej przez te przedsiębiorstwa, m.in. poprzez mechanizmy cen transferowych.

Na mocy regulacji (KE nr. 734/2013), KE jest uprawniona do zwrócenia się o informacje do krajów członkowskich UE lub bezpośrednio do beneficjenta pomocy lub jego konkurencji, co też uczyniła m.in. w przypadku postępowania dotyczącego nieuprawnionej pomocy państwa dla Starbucks przez Holandię (interpretacja podatkowa Starbucks z 2008 r.).

KE zakwestionowała wewnątrzgrupowy mechanizm rozliczeń stosowany przez holenderską spółkę produkcyjną Starbucks (Starbucks Manufacturing BV, dalej:SMBV), uznając go za nierynkowy. KE podważyła:

  • wysoką opłatę licencyjną uiszczaną przez SM do brytyjskiej spółki zależnej z tytułu otrzymywanego know-how w zakresie palenia kawy, przy czym SM jest jedynym podmiotem w Grupie obciążonym taką opłatą,
  • zawyżoną cenę zakupu ziaren kawy od szwajcarskiej spółki zależnej.

Powyższe rozliczenia, wg KE, prowadzą do sztucznego i nieuzasadnionego ekonomicznie transferu dochodu SM BV do podmiotów zależnych oraz znacznego zmniejszenia podstawy opodatkowania SMBV. W efekcie naruszono przepisy UE o pomocy państwa oraz europejskie zasady konkurencji przedsiębiorstw.

Przekaz płynący z Brukseli jest jasny, nie ma akceptacji dla praktyk umożliwiających nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną na rynku i selektywne faworyzowanie koncernów międzynarodowych przez organy podatkowe.

Odnosząc powyższe na polski grunt, mimo iż nie ma praktyki występowania o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie mechanizmów rozliczeń wewnątrzgrupowych przez krajowe przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do ich odpowiedników w Holandii czy Luksemburgu, to należy zwrócić uwagę na to, iż mechanizmy cen transferowych, które dotychczas wydawały się być mechanizmami rynkowymi i zgodnymi z prawem podatkowym i przepisami o cenach transferowych, teraz mogą być kwestionowane przez lokalne władze skarbowe czy przez wyższą instancję - KE.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.