Wraz z końcem ubiegłego roku, na wspólnej konferencji prasowej premier i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformowali o kolejnym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach RFIL[1].

Tym razem o dofinansowanie będą mogły starać się gminy, w których niegdyś funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). W ramach danej tury zaplanowano do przeznaczenia w sumie 250 milionów zł.

Otrzymane środki gminy będą mogły przeznaczyć na realizację inwestycji tzw. pierwszej potrzeby. Przykładowo:

  • budowa, rozbudowa i przebudowa:
  • kanalizacji i oczyszczalni ścieków, dróg wewnętrznych lub dojazdowych oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
  • centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni),
  • obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego, świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.
  • modernizacja mienia pochodzącego ze zlikwidowanych PGR-ów, w tym w szczególności budynków i ogrodzeń,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Co ważne, z programu będą mogły skorzystać również popegeerowskie gminy, które otrzymały już środki rozdysponowane w ramach wcześniejszych wypłat z RFIL.

Zasady wnioskowania o środki na inwestycje są dość podobne do poprzednich edycji. Wzór wniosków do uzupełnienia można znaleźć m.in. na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. W ramach aplikacji:

  • każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje,
  • minimalna wartość inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna to 5 mln zł (górna wartość obowiązuje także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).

Nabór wniosków ruszył już 4 stycznia 2021 r. i  potrwa do 12 lutego 2021 r. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie we współpracy z JST – chętnie wspomożemy Państwa w ich przygotowaniu jak i w wypracowaniu optymalnego sposobu odliczania VAT od inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!


[1] https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/4-stycznia-poczatek-kolejnego-naboru-do-rfil-ogloszenie-i-wzor-wniosku