Wczoraj informowaliśmy o poprawkach sejmowej Komisji Finansów Publicznych do nowelizacji CIT: Nowa wersja zmian w CIT. Dziś przedstawiamy poprawki wniesione podczas prac komisji do nowelizacji PIT.

Doprecyzowanie katalogu przychodów, do których zastosowanie mogą znaleźć zryczałtowane 50% KUP

Proponuje się enumeratywne wyliczenie przychodów, do których mogą znaleźć zastosowanie zryczałtowane 50% KUP:

  • przychody z prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • przychody z działalności badawczo-rozwojowej oraz działalności naukowo-dydaktycznej;
  • przychody z działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • przychody uzyskiwane w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów oraz działalności publicystycznej.

Poszerzenie liczby krajów dla których stosowane byłyby nowe przepisy o programach motywacyjnych

Możliwość odroczenia opodatkowania dochodów z programów motywacyjnych (do momentu zbycia akcji przez uczestnika programu) miałaby mieć zastosowanie nie tylko do programów, w których emitentem jest spółka z UE/EOG, ale do tych programów, w przypadku których emitent ma siedzibę w kraju, który zawarł z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. do programów motywacyjnych organizowanych przez podmioty z USA).

O wcześniejszych wersjach projektu nowelizacji pisaliśmy na naszym blogu:


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.