17 maja br. Komisja Europejska przedstawiła projekt kompleksowej reformy celnej, która ma służyć uproszczeniu procesów celnych, a także zapewnić organom celnym właściwe środki do odpowiedniej oceny przywożonych towarów. Wejście w życie zmian zaplanowano etapowo na najbliższe 15 lat tj. do 2038 roku, ale niektóre elementy reformy mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2028 roku.

Zmiany w ramach e-commerce

Planowana reforma celna będzie miała istotne znaczenie dla branży e-commerce i to w tej branży najwcześniej będzie można odczuć zmiany. Zgodnie z planami, wprowadzone zostanie pojęcie dorozumianego importera (ang. deemed importer) – będzie ono dotyczyło platform internetowych, które staną się odpowiedzialne za pobranie cła i VAT w momencie zakupu i przekazanie ich odpowiednim organom.

Co więcej, projekt reformy przewiduje zniesienie od 1 marca 2028 r. obowiązującego obecnie zwolnienia od cła dla przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Ma to związek z zauważalnym procederem celowego zaniżania wartości towarów przywożonych do UE.

Zniesienie powyższego zwolnienia wiąże się z mechanizmem VAT IOSS (importowy One Stop Shop) – obecnie system ten może być stosowany wyłączenie do przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Po zniesieniu ww. zwolnienia od cła dla przesyłek o limicie 150 EUR, procedura IOSS miałaby mieć zastosowanie do każdej przesyłki spoza UE przywożonej w ramach sprzedaży na odległość towarów importowanych, niezależnie od jej wartości.

Urząd UE ds. Celnych i Centrum Danych Celnych UE

Projekt reformy przewiduje utworzenie nowego Urzędu UE ds. Celnych, który ma nadzorować unijne centrum danych celnych (ang. Customs Data Hub)– nowoczesną technologię służącą do rejestracji informacji na temat produktów oraz łańcuchów dostaw przez przedsiębiorstwa. Centrum danych w przyszłości ma zastąpić dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie, zapewniając organom celnym dostateczne informacje o przepływie towarów. Ma ono zostać udostępnione dla towarów w handlu elektronicznym od 2028 r., a od 2032 r. w przypadku pozostałych rodzajów importu. Wejście w życie obowiązku stosowania centrum przewidziane zostało na 2038 r.

 AEO PLUS

 W projekcie przewidziano również zastąpienie od 2032 r. statusu upoważnianego przedsiębiorcy (AEO) nową instytucją zaufanego przedsiębiorcy (and. Trust and Checked trader). W przypadku spełnienia restrykcyjnych warunków, importerzy posiadający taki status byliby uprawnieni m.in. do zapłaty należności celnych w okresach rozliczeniowych, w miejsce płatności przy każdej odprawie celnej.

Uproszczona metoda obliczania cła

Założeniem reformy ma być również dopuszczenie możliwości skorzystania z uproszczonego sposobu obliczania cła, opartego na czteropoziomowym podziale towarów na kategorie z odpowiednio przypisanymi stawkami ad valorem. Ma to związek z planem zniesienia zwolnienia od cła dla przesyłek o wartości do 150 EUR. W przypadku przesyłek o niskiej wartości, ma zostać wprowadzony czterostopniowy system stawek cła ad valorem: 5%, 8%, 12% lub 17% w zależności od rodzaju przywożonego towaru, w oparciu o klasyfikację HS.

Do 26 lipca 2023 r. umożliwiono przesyłanie opinii oraz uwag do zaproponowanego przez Komisję Europejską projektu reformy. Więcej szczegółów dot. reformy oraz konsultacji można znaleźć pod poniższymi adresami:

>> EU Customs Reform
>>Zmiana unijnego kodeksu celnego