W wyroku z 22 marca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1153/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że kawa zbożowa i kakao nie są produktami podobnymi – zatem podlegają opodatkowaniu według innych stawek VAT.

Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT kakao opodatkowane jest stawką VAT 23%, natomiast kawa zbożowa – produkt podobny i konkurencyjny względem kakao – objęty jest stawką obniżoną 8%. Tymczasem, jako towary podobne, zdaniem podatnika, powinny podlegać opodatkowaniu na tych samych zasadach, tj. obniżoną stawką VAT.

Organ podatkowy nie zgodził się z takim stanowiskiem, stwierdzając, że obniżona stawka VAT może być stosowana wyłącznie do tych towarów, które mieszczą się w odpowiednim kodzie PKWiU, wymienionym w załączniku nr 3 lub nr 10 ustawy o VAT.

Spór trafił przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który po analizie składu, sposobu przyrządzania, zastosowania i zamienności kakao i kawy zbożowej dla konsumentów stwierdził ich substytucyjność (wyrok z 29 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1820/14).

Ostatecznie sprawą zajął się NSA, który uchylił wyrok WSA w Krakowie. W uzasadnieniu ustnym sąd powołał się na wyrok siedmiu sędziów NSA (wyrok z 16 listopada 2015 r., sygn. akt I FSK 759/14), w którym stwierdzono, że dla oceny podobieństwa produktów decydujące jest nie tylko to, do czego konsument wykorzystuje produkt, ale także inne walory. Mogą nimi być: skład, smak i inne właściwości, np. wartości odżywcze. Dokonując porównania kakao i kawy zbożowej zgodnie z kryteriami wskazanymi w ww. wyroku 7 sędziów NSA, sąd uznał, że nie są to produkty podobne.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.