Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nowy typ kas rejestrujących, tzw. kas online. Jest to kolejna ze zmian mających na celu uszczelnienie systemu VAT i walkę z szarą strefą.

Kasy online będą wyposażone w funkcję umożliwiającą automatyczne i bezpośrednie przekazywanie danych do Krajowej Administracji Skarbowej (poprzez Centralne Repozytorium Kas). Gromadzone dane obejmą m.in. wartość sprzedaży, kwoty podatku należnego, stawkę VAT oraz rodzaj towaru/usługi i posłużą organom do bieżącej analizy prawidłowości rozliczeń przedsiębiorców.

Wymiana kas starego typu na kasy online przeprowadzona zostanie w sposób stopniowy. Nowelizacja dopuszcza dalsze nabywanie kas z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r. oraz kas z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Kasy te będą mogły być stosowane obok kas online do momentu wyeksploatowania się, tj. m.in. zapełnienia ich pamięci fiskalnej.

Niemniej jednak branże, w których zachodzi ryzyko największych nadużyć zostaną objęte obowiązkiem stosowania wyłącznie kas online w określonych terminach:

  • najszybciej, bo już od 1 stycznia 2019 r. obowiązek stosowania kas online obejmie sprzedaż paliw oraz naprawy pojazdów,
  • w dalszej kolejności obowiązkiem przejścia na ewidencję przy pomocy kas online zostaną objęte usługi gastronomiczne oraz usługi krótkotrwałego zakwaterowania (od 1 lipca 2019 r.),
  • a następnie usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, prawnicze oraz budowalne (od 1 stycznia 2020 r.).

Przedsiębiorcy z tych branż powinni już przygotowywać się do wprowadzenia kas online. Warto zwrócić uwagę, że projekt nowelizacji przewiduje możliwość zwrotu kosztów zakupu kas online w wysokości 90% ceny netto, do kwoty 700 zł. Odliczenie to nie będzie jednak przysługiwało wymieniającym kasy starego typu na kasy online, poza podmiotami prowadzącymi działalność w branżach zobligowanych do wymiany kas na kasy online, wskazanych powyżej.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów znowelizowane przepisy mają wejść w życie 1 października 2018 r. Projekt nowelizacji zostanie teraz skierowany do Sejmu.