Ministerstwo Finansów podsumowało pierwszy rok funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Z tej okazji MF opublikował na swojej stronie internetowej raport opisujący funkcjonowanie administracji skarbowej w nowej odsłonie, w ramach której połączono funkcjonujące niezależnie od siebie trzy instytucje: administracje podatkową, służbę celną oraz urzędy kontroli skarbowej.

Głównym wnioskiem wynikającym z raportu opublikowanego przez MF jest zapewnienie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych przez zreformowany aparat skarbowy. W 2017 r. wpływy do budżetu państwa były o 42,5 mld zł wyższe w porównaniu do 2016 r. co w procentowym przeliczeniu daje wzrost aż o 15%. Warto dodać, że największą zmianę odnotowano w zakresie wpływów z tytułu podatku VAT, o około 30 mld zł więcej.

W ocenie MF tak duży wzrost wpływów z VAT to głównie wynik uszczelnienia systemu podatkowego, na co składały się zmiany legislacyjne oraz wzrost skuteczności ich egzekwowania, w tym na przykład wprowadzenie pakietu paliwowego, co przełożyło się na wzrost legalnej sprzedaży oleju napędowego o 15% i przyniosło Skarbowi Państwa dodatkowe 4 mld zł wpływów z tytułu podatku VAT.

Z raportu MF wynika również, że wzrost skuteczności poboru podatków, nie wynika ze zwiększenia zakresu prowadzonych przez KAS kontroli, których liczba spadła w ubiegłym roku niemal o połowę z ponad 44 tysięcy w 2016 r. do prawie 24 tysięcy w 2017 r.

W marcu Ministerstwo Finansów podsumowało również pracę Krajowej Informacji Skarbowej, która w ramach tej samej reformy, którą wprowadzono KAS, zastąpiła Krajową Informacje Podatkową. Z danych Ministerstwa wynika, że w ubiegłym roku KIS udzieliło prawie 1,5 mln porad w formie telefonicznej. Podatnicy skorzystali również z ponad 16 tysięcy razy z możliwości zadania pytania w formie wiadomości e-mail oraz prawie tysiąc razy z nowej formy kontaktu z pracownikami KIS, czyli kanału Webchat.

W 2017 r. znacząco spadła również liczba wydawanych interpretacji podatkowych, choć w tym przypadku należy wskazać, że najprawdopodobniej ma to związek z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikania opodatkowania, wydaniu przez Ministerstwo Finansów serii ostrzeżeń optymalizacyjnych oraz wprowadzenia instytucji wspólnych wniosków o wydanie interpretacji.

Poza zaprezentowaniem podsumowania pierwszego roku funkcjonowania administracji skarbowej w nowej odsłonie Ministerstwo Finansów wskazało również plany dalszego rozwoju. Ministerstwo jako cel stawia sobie obecnie doskonalenie wprowadzanych od niedawna systemów informatycznych i analitycznych, które z jednej strony mają podnieść skuteczność Krajowej Administracji Skarbowej, a z drugiej ograniczyć koszty jej funkcjonowania.