Ważny wyrok NSA – kara umowna wypłacona hurtowni ze względu na obniżenie urzędowej ceny zbytu produktu refundowanego może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Od wielu lat podatnicy spierają się z fiskusem, czy różnego rodzaju kary umowne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Można śmiało powiedzieć, że organy podatkowe – gdy tylko mogą – kwestionują możliwość uznania takiego wydatku za koszt podatkowy.

Tak też było w przypadku firmy farmaceutycznej zajmującej się dystrybucją produktów refundowanych. Zobowiązała się ona wobec hurtowni, że w przypadku obniżenia urzędowej ceny zbytu wypłaci im karę umowną w wysokości strat finansowych wynikających z takiej zmiany. Organy podatkowe – oczywiście – stwierdziły, że wydatki ponoszone na pokrycie strat kontrahentów nie mogą stanowić kosztów podatkowych. WSA nie zgodził się z urzędnikami twierdząc, że w omawianym przypadku należy patrzeć na całokształt działań podatnika. Argumentował, że „poszczególne podejmowane w ramach tej działalności czynności, jedne przynoszące bezpośrednie zyski, inne mniej zyskowne lub wręcz deficytowe, albo stanowiące wyłącznie nakłady, składają się bowiem na ostateczny finansowo-ekonomiczny wynik podatnika”. Wskazywał też, że istotna jest analiza konkretnego stanu faktycznego – nie można pomijać specyfiki działalności gospodarczej danego podmiotu.

NSA również podzielił stanowisko firmy farmaceutycznej. Sąd wskazywał, że jeżeli dane działanie jest racjonalne, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach, które jednocześnie zmierza do uzyskania możliwie największej efektywności ekonomicznej, wówczas wydatki ponoszone w takim zakresie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Wyrok NSA z dnia 23 marca 2016 r. (sygn. II FSK 228/14) stanowi więc dobrą informację nie tylko dla firm farmaceutycznych posiadających w swoim portfolio produkty refundowane, ale także dla innych podatników. Po raz kolejny sąd potwierdził, że kary umowne w określonych przypadkach mogą stanowić koszty podatkowe – a więc nie należy ich z automatu uznawać za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.


Crido Taxand_Nagrody_DGP_2015CRIDO TAXAND NAJLEPSZĄ FIRMĄ DORADZTWA PODATKOWEGO WEDŁUG DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ | 2015