8 kwietnia br. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) w wyniku czego, jak już wcześniej sygnalizowaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został wydłużony:

  • do dnia 30 września 2021 r. – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., przy czym część przepisów, w tym przepisy dotyczące przedłużenia terminów do realizacji niektórych obowiązków ciążących na podatnikach (w tym dotyczących dokumentowania/raportowania na temat transakcji z podmiotami powiązanymi) w związku z pandemią COVID-19, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.

Powyższe potwierdza, że z wydłużonych terminów mogą skorzystać także podatnicy, których termin na złożenie TPR-C oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji local file upłynął np. 31 marca br. (w trakcie, gdy prace legislacyjne były jeszcze w toku).

Dodatkowe miesiące dają podatnikom więcej czasu na odpowiednie zaplanowanie/dokończenie prac dokumentacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia związane z wysokim poziomem szczegółowości danych prezentowanych w informacji TPR-C, zwłaszcza w kontekście specyficznej sytuacji ekonomicznej w 2020 roku oraz ewentualnej potrzeby aktualizacji analiz porównawczych biorąc pod uwagę wpływ pandemii COVID-19 (o czym również wspominaliśmy w jednym z wpisów), zachęcamy do rozpoczęcia prac nad dokumentacją cen transferowych/analizami cen transferowych za rok 2020 z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021 r.


NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Szkolenie: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ulgach podatkowych | 19 kwietnia  
Szkolenie: Podatek u źródła - kompleksowa analiza tematu | 22 kwietnia 
Webinar: Nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym z perspektywy nabywców wyrobów akcyzowych | 22 kwietnia
Szkolenie: Samotność nastolatka w pandemii - jak wesprzeć własne dziecko w czasach nauczania i pracy online? | 23 kwietnia
Konferencja: IP Online Forum: Patenty – czym są a czym powinny być dla przedsiębiorców? | 27 kwietnia


Warto doczytać


Źródła