Zapowiadana rewolucja stawkowa stała się faktem. Od 1 lipca w pełni obowiązuje nowa matryca stawek VAT!

Prace nad projektem ustawy wprowadzającej nową matrycę stawek VAT trwały od 2018 roku. Jakkolwiek ogólne założenia reformy stawkowej spotkały się z aprobatą – to wiele kontrowersji budziły szczegółowe rozwiązania nowelizacji.

Sprzeciw wobec zaproponowanej początkowo rezygnacji z preferencji dla napojów z dodatkiem soku w praktyce spowodował przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy (ostatecznie osiągnięto w tej sprawie kompromis – kosztem drewna opałowego).

Kolejne odroczenie obowiązywania nowych regulacji było następstwem sytuacji epidemicznej i koniecznością zapewnienia podatnikom realnej możliwości dostosowania się do zmian w niełatwym otoczeniu organizacyjnym.

Ostatecznie – z dniem 1 lipca 2020 r. – nowa matryca stawek VAT zaczyna w pełni obowiązywać.

Fundamentalne zmiany obejmują odejście od funkcjonującej od lat PKWiU 2008, która ma zostać zastąpiona przez 2 różne systemy klasyfikacyjne:

  • Nomenklaturę Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz
  • PKWiU 2015 w zakresie usług.

Dodatkowo – w ramach nowej matrycy - ustawodawca wprowadził instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej, tj. dokumentu mającego oficjalnie potwierdzać prawidłowość stosowanej stawki VAT (o WIS można już występować od 1 listopada 2019 r.).

Szczegóły rozwiązań wdrażanych przez nowelizację przybliżamy Państwu w naszym zaktualizowanym raporcie dotyczącym nowej matrycy stawek VAT:

Wierzymy, że powyższe opracowanie pomoże Państwu odnaleźć się w świecie nowych regulacji stawkowych.

Jeśli którykolwiek z zagadnień nowej matrycy jest dla Państwa szczególnie interesujące, bądź kontrowersyjne – zapraszamy do kontaktu!