Chcąc dostosować składane do tej pory JPK_VAT do nowych wymagań narzuconych przez ustawodawcę, JST powinny podjąć już niezbędne kroki. Bowiem, za miesiąc samorządy zobowiązane będą do wysyłki nowego JPK_V7M, zastępującego dotychczasową strukturę jak i deklarację VAT-7. Wprowadzony przez rząd stan epidemii dawał nadzieję na odroczenie tego terminu. Nadzieja ta nie okazała się płonną. Regulacje zaczną obowiązywać 1 października, a nie jak planowano jeszcze niedawno – 1 lipca. Zapas czasu nie jest jednak duży.

Grupy oznaczeń dla transakcji sprzedażowych

Pomimo, że likwidacja deklaracji VAT wydaje się pewnym uproszczeniem, podatnicy będą musieli  zmierzyć się m.in. z dodatkowymi oznaczeniami, których dotychczas nie musieli stosować. Biorąc pod uwagę różnorodność działalności JST, może się to okazać nie lada wyzwaniem. Ustawodawca określił obowiązek przypisania odpowiedniego oznaczenia grupy towarów / usług dla danej faktury, w szczególności istotne wydają się:

  • dostawa odpadów – GTU 05
  • dostawa urządzeń elektronicznych – GTU 06
  • transakcje dotyczące nieruchomości – GTU_10
  • świadczenie usług o charakterze niematerialnym – GTU_12
  • świadczenie usług transportowych – GTU_13

Dodatkowe specyficzne informacje

Wśród niestosowanych dotychczas oznaczeń znajdują się również informacje na temat specyficznych okoliczności towarzyszących transakcji. Odpowiednie kody nadano m.in. dla:

  • świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych – TP oraz
  • transakcji z zastosowaniem split payment – MPP

Niezbędne nowe procedury

Jednym z  ważniejszych elementów wymagających dostosowania do nowych obowiązków stawianych przez Ministerstwo Finansów jest z pewnością dostosowanie zapisów w dokumentach wewnętrznych, tj. procedurach / zarządzeniach / instrukcjach odnoszących się do raportowania VAT a także obiegu wewnętrznego poszczególnych dokumentów.

Jak się przygotować na świat bez deklaracji?

Niemniej kluczową kwestią pozostaje również dostosowanie systemów informatycznych i księgowych, które mogą znacząco usprawnić proces przygotowywania i wysyłki nowych struktur JPK. Wykorzystując doświadczenie Crido w realizacji projektów łączących wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz rozwiązań IT, chętnie wesprzemy Państwa w opracowaniu optymalnego modelu gromadzenia i raportowania danych w JPK. Zapewniamy m.in.:

  • wsparcie w zakresie identyfikacji listy informacji niezbędnych do sporządzenia nowej struktury JPK_VAT
  • opracowanie oraz wdrożenie optymalnego modelu procesu sporządzania nowego JPK
  • rozwiązania sprawdzające poprawność merytoryczną i techniczną danego JPK przed jego wysłaniem do organu podatkowego.