Nie tak dawno informowaliśmy o zmianach planowanych przez Ministerstwa Finansów obejmujących rezygnację z konieczności składania deklaracji VAT (chodziło głównie o deklaracje VAT-7/7K), w zamian zaś podatnicy zobligowani byli by do składania zmodernizowanego pliku JPK_VAT – JPK_VDEK. Wstępnie deklarowane przez MF nabierają aktualnie coraz wyraźniejszego kształtu.

Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj za pomocą serwisu społecznościowego Twitter, że nowa struktura JPK_VDEK zostanie opublikowana dopiero po zakończeniu prac nad nowelizacjami Ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Dodatkowo MF wskazało, że nowa struktura JPK_VDEK zastąpi JPK_VAT nie wcześniej niż z początkiem lipca 2019 roku (pierwsze doniesienia wskazywały na 1 stycznia 2019 roku). Ministerstwo zadeklarowało także, że nową strukturą JPK_VDEK zakłada zastąpienie VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD, a także rozważa zastąpienie VAT-12.

Decyzja podjęta przez MF jest z pewnością słuszna. Przesunięcie terminu wejścia w życie JPK_VDEK z początku nowego roku na lipiec, pozwoli przedsiębiorcom jak i firmą dostarczającym rozwiązania finansowo-księgowe właściwie przygotować się do zmian struktury JPK. Konieczność wprowadzenia znacznych zmian w strukturze JPK_VAT, a takie pojawią się nie wątpliwie by móc w pełni zastąpić deklaracje VAT, wiązałaby się dla przedsiębiorców i dostawców IT z koniecznością wprowadzenia większości zmian w niespełna 2 miesiące – co w praktyce mogłoby być nie wykonalne i wiązało by się z konsekwencjami wynikającymi z przepisów karno-skarbowych.

Należy zatem mieć nadzieje, że Ministerstwo Finansów dobrze wykorzysta dodatkowy czas jaki dało przedsiębiorcom jak i sobie by przygotować strukturę JPK_VDEK i zgodnie zapowiedziami opublikuje ją na tyle szybko, by wszyscy mogli przygotować się do zmian na czas.