Nowy JPK_V7 obowiązuje co prawda już od 1 października 2020, jednak w praktyce to właśnie obecny miesiąc będzie prawdziwym czasem próby dla podatników, którzy po raz pierwszy będą musieli zaraportować dane dotyczące rozliczeń VAT w nowej strukturze.

W związku z powyższym, ogłaszamy listopad „miesiącem z JPK_V7” i z tej okazji chcielibyśmy w najbliższych tygodniach na naszym blogu poświęcić sporo miejsca szczegółom rozliczeń w nowej strukturze, w szczególności w kontekście wprowadzanych przez nią nowych oznaczeń i obowiązków.

W najbliższych dniach zainaugurujemy cykl artykułów poświęconych powyższej tematyce, a w ramach zachęty do częstszego odwiedzania naszego bloga już dziś chciałbym omówić krótko w formie wideo zamieszczonego poniżej 3 popularne mity dotyczące nowej struktury.

Mit pierwszy – oznaczanie indeksami GTU faktur wystawianych przez podatnika

Warto przypomnieć, że żaden z przepisów wprowadzających JPK_V7 nie nakłada na podatnika umieszczania dodatkowych oznaczeń, takich jak chociażby kody GTU, bezpośrednio na samych fakturach wystawianych przez tego podatnika. Znaczniki te powinny znaleźć się w samym pliku JPK dostarczanym organom podatkowym. Ważne jest zatem, aby umieścić je w systemie finansowo-księgowym lub dodatkowym źródle danych służącym nam do przygotowania pliku JPK_V7, nie ma natomiast obowiązku wskazywania ich na fakturach. Z drugiej strony, umieszczona na fakturze informacja wskazująca znaczniki, jakie powinny być do niej zastosowane, nie jest w mojej opinii fakturą jakkolwiek błędną czy niezgodną z przepisami. Innymi słowy, informacje na temat dodatkowych znaczników mogą się na niej pojawić (będzie to istotne zwłaszcza w przypadku korzystania z zewnętrznej funkcji księgowej przy realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie JPK), ale nie ma takiego obowiązku.

Mit drugi – znaczniki GTU dotyczące transakcji zakupowych

Pamiętajmy również, że znaczniki GTU dotyczą tylko transakcji sprzedażowych. W ostatnich dniach przeprowadziliśmy szereg dyskusji z podatnikami, którzy nie umieją scharakteryzować chociażby pod kątem GTU_12 usług nabywanych z grupy kapitałowej. Podkreślam, że nie ma potrzeby dokonywania takiej charakterystyki. Znaczniki GTU dotyczą bowiem tylko sprzedaży. Co więcej, odpowiadając na pytania podatników, Ministerstwo Finansów dookreśliło, że nie należy używać znaczników GTU również w przypadkach transakcji, które co prawda skutkują koniecznością rozliczenia podatku należnego, ale są w istocie transakcjami zakupowymi, a nie sprzedażowymi (np. import usług czy wewnątrzwspólnotowej nabycie towarów).

Mit trzeci – zastosowanie znacznika MPP w nowej strukturze JPK_V7

Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Pamiętajmy bowiem, że znacznik MPP dokumentujący transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, należy oznaczyć zarówno po stronie sprzedażowej, jak i zakupowej. Co więcej, jak Państwo się zapewne orientujecie, w aktualnym porządku prawnym mamy do czynienia z dwiema postaciami tego mechanizmu – jedna to forma obligatoryjna, druga fakultatywna. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, znacznika MPP powinniśmy używać jedynie w przypadku, w którym mamy do czynienia z obligatoryjną formą split payment, a więc wtedy, gdy:

  • transakcja realizowana jest pomiędzy podatnikami (B2B),
  • jej wartość brutto udokumentowana fakturą przekracza 15 000 PLN,
  • przedmiotem transakcji są (przynajmniej w jej części) towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a więc objęte mechanizmem obowiązkowego split payment.

Warto nadmienić, że sporo podmiotów na rynku stosuje mechanizm podzielonej płatności w szerszym lub węższym zakresie również w wersji fakultatywnej. Tego typu transakcji nie dotyczy jednak znacznik MPP w nowym JPK_V7M. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka, że oznaczanie „MPP” w stosunku do transakcji objętych fakultatywną wersją split payment, może zostać zaklasyfikowane przez organy podatkowe jako błąd, podlegający korekcie, a w skrajnym wypadku sankcji w wysokości 500 PLN za każdą taką usterkę.

Mamy nadzieję, że powyższe przyczyni się do wyjaśnienia kilku z Państwa wątpliwości na temat JPK_V7 i zapraszamy do śledzenia bloga, na którym pojawiać się będą kolejne informacje w formie wpisów lub nagrań wideo.

Ponadto, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony dedykowanej JPK, na której znajdziecie Państwo informacje na temat obszarów, w których jesteśmy Państwu udzielić naszego wsparcia. Polecamy szczególnie nasz „Hot Line JPK”, jak również usługę VAT X-Ray, czyli usługowe testy JPK, które przynajmniej w pierwszych miesiącach wydają się kluczowe w kontekście weryfikacji poprawności raportowania danych w nowej strukturze.

Nowa struktura pliku JPK VAT | Maciej Dybaś


Prześwietlimy Twój plik JPK_V7

Chcesz przetestować swoje pliki JPK przed ich wysłaniem do Ministerstwa Finansów?

Wierzymy, że to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza w pierwszych miesiącach obowiązywania nowej struktury.

Dzięki stworzonemu przez nas narzędziu i wiedzy naszych konsultantów, prześwietlimy przygotowany przez Ciebie plik JPK, czym zwiększymy komfort w obszarze rozliczeń podatkowych >> czytaj więcej 


Zachęcamy również do odpowiedzi na pytanie:

Czy nowe oznaczenia transakcji w JPK_V7 (np. kody GTU) powodują problemy w raportowaniu VAT w nowej strukturze?