Od końca listopada wielu przedsiębiorców żyje w świadomości nadchodzącego wdrożenia obligatoryjnego JPK KR (zwanego także często JPK CIT). Według projektu rozporządzenia, nowe raportowanie dla pierwszych podatników miałoby zacząć obowiązywać już od 2025 roku, co oznaczałoby, że rok 2024 jest czasem przygotowania do tego nowego obowiązku. Mając na uwadze planowany zakres raportowania, oznaczałoby to iż dostosowanie procesów i systemów w większych organizacjach (objętych obowiązkiem od roku 2025), musiałoby wydarzyć się już w 2024 roku. To właśnie u tej grupy podatników, proces kalkulacji (a dodatkowo teraz raportowania) CIT jest często najbardziej złożony.

Jak można się spodziewać, projekt rozporządzenia opisującego zakres nowego obowiązkowego raportowania wzbudził niemałe zainteresowanie wśród organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a efektem była długa lista uwag biznesu. Zdaniem zgłaszających uwagi, nowe wymogi wiążą się ze znaczną eskalacją obciążeń administracyjnych i kosztów dla firm, podczas gdy harmonogram wprowadzenia zmian jest zbyt krótki. Co więcej, ze względu na to, iż uwagi zgłaszane były na początku stycznia 2024 (a zatem w rzeczywistości, w której KSeF miał zostać wdrożony 1 lipca 2024 r.), organizacje wskazywały, iż proponowane zmiany utrudnią dostosowanie się podatników do równoległego wdrażania KSeF. Te dwa projekty mają jednak tak duży zasięg, że ich równoległa implementacja byłaby zdaniem organizacji niemożliwa dla wielu firm. Podnoszono także, że z uwagi na zakres raportowania, podatnicy nie zdążą w odpowiednim czasie zaplanować i zrealizować przystosowania wszystkich niezbędnych systemów.

Nie obyło się także bez uwag do zakresu raportowanych informacji, który zdaniem przedsiębiorców jest zbyt szczegółowy i wymaga całkowitej przebudowy istniejących rozwiązań informatycznych. Jednym z podnoszonych przykładów było raportowanie różnic pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym na poziomie pojedynczych pozycji księgowych – zdaniem organizacji, taki sposób raportowania jest nie do zrealizowania w praktyce. Nie sposób się jednocześnie nie zgodzić, że planowany zakres raportowania będzie wymagał zderzenia opinii z praktykami. Niektóre zmiany mogą być zwyczajnie systemowo niemożliwe do wdrożenia lub koszt adaptacji systemów będzie trudny do udźwignięcia przez firmy, które już teraz zmagają się z kosztami dostosowań systemów do KSeF. Istotnym zagadnieniem pozostaje także mapowanie numerów KSeF z JPK CIT oraz specyfika biznesu wykorzystującego MSR. Obecna schema wydaje się nie uwzględniać specyfiki spółek stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości. Domagano się zweryfikowania założeń projektu w dialogu z biznesem, aby rozwiązania nie tylko odpowiadały potrzebom administracji podatkowej, ale przede wszystkim były możliwe do wdrożenia w firmach.

Niestety, obecnie nie znamy odpowiedzi Ministerstwa Finansów do zgłoszonych przez organizacje uwag. Opublikowanie jedynie stanowisko biznesu, bez ustosunkowania się do tych dokumentów.

Czy zatem w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami możemy spodziewać się kolejnego przesunięcia terminu wprowadzenia zaostrzonych przepisów i jak projekt JPK CIT będzie korespondował z terminem KSeF? Wydaje się, że – niezależnie od terminu wdrożenia projektodawca powinien dokonać pogłębionej analizy wpływu zmian na działalność przedsiębiorstw. Z drugiej strony, jeśli MF zdecyduje się na przesunięcie terminu wdrożenia nowych przepisów, wysoce prawdopodobne staje się, że rok 2025 przyniesie nam… nieoczekiwaną kumulację przygotowań do wdrożenia KSeF i JPK CIT. Dobrze byłoby uniknąć scenariusza, w którym przedsiębiorcy znaleźli się pod jednoczesną presją dostosowywania kluczowych narzędzi, co zwykle kończy się niepotrzebnymi kosztami i sankcjami.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich z Państwa, którzy chcą dowiedzieć się więcej o nowym JPK-KR lub potrzebują wsparcia w automatyzacji procesu związanego z rozliczeniem CIT.


Zobacz film: KSeF a JPK

Temat KSeF i JPK jest coraz częściej poruszany w trakcie różnorodnych dyskusji. Te rozmowy zazwyczaj koncentrują się na zasadach wdrożenia nowego systemu generowania faktur. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest perspektywa Jednolitego Pliku Kontrolnego w kontekście rewolucji związanej z KSeF. Zapraszamy na film.