W artykule „Wysoka cena za literówkę w JPK_VDEK, czyli jak nie stracić 500 zł” omówione zostały pokrótce pewne aspekty projektowanej nowelizacji ustawy o VAT, które dopuszczają penalizację podatników w postaci nakładania kar pieniężnych za błędy, które wystąpiły w ewidencji przesyłanej comiesięcznie w ramach spełnienia obowiązku informacyjnego. W tym kontekście nasuwa się kilka ogólniejszych skojarzeń dotyczących obszaru IT w podatkach. Można stwierdzić, uogólniając nieco, że dane, które są raportowane przez podatników w postaci JPK_VAT (a w przyszłości JPK_VDEK), pochodzą z systemów informatycznych. Systemy te w różnych firmach mogą być bardzo różne – począwszy od prostych, niszowych systemów, poprzez zaawansowane rozwiązania wielomodułowe rodzimej produkcji, a na bardzo dużych globalnych systemach kończąc. Pierwotne źródła danych w tych systemach również mogą być bardzo różne – od wprowadzanych ręcznie poczynając, przez zaimportowane (pół)automatycznie z systemów zewnętrznych, aż po dane pozyskane z innych wewnętrznych systemów przedsiębiorstwa. Każde dane istniejące w systemach IT mają pewien poziom jakościowy - wyższy, bądź niższy. W tym przypadku dane takie trafiają następnie do ewidencji przesyłanej do władz skarbowych, której jakość ostatecznie jest ... no właśnie … Jakość danych (Data Quality) jest pojęciem obecnym "od zawsze" w systemach IT przetwarzających dane. Przyjmuje się, że dane wysokiej jakości poprawnie odzwierciedlają rzeczywistość (stan faktyczny), której dotyczą. Tylko tyle i aż tyle. Warto zauważyć, że w odniesieniu do zagadnień ewidencji podatkowej definicja taka jest równoważna prowadzeniu ksiąg we właściwy sposób, a odstępstwo od jednego z wymienionych wyżej warunków dobrej jakości danych sprawia, że księgi stają się wadliwe lub nierzetelne. Zagadnienia jakości danych w projektach informatycznych w ostatnich dekadach dotyczyły głównie danych osobowych, adresowych, kontaktowych, o czym świadczy duża ilość oprogramowania rynkowego przeznaczonego do analizy i poprawy jakości danych właśnie tego typu. Jednakże w ostatnich latach w Polsce konieczność raportowania szczegółowego władzom skarbowym ewidencji podatkowych w formie XML sprawiła, że zagadnienia wysokiej jakości danych interesują już nie tylko osoby odpowiadające za marketing, sprzedaż, czy też utrzymywanie dobrych relacji z klientami, lecz również tych, którzy odpowiadają za dobre relacje z urzędem skarbowym :) Stąd potrzeba oprogramowania, oceniającego jakość danych oraz usług, które może wpłynąć na poprawę jakości danych PRZED wysłaniem ewidencji do władz skarbowych a nie PO otrzymaniu „wezwania o którym mowa w ust. 3g”. Wówczas może być już za późno. Jak powszechnie wiadomo – lepiej zapobiegać, niż leczyć.