Używanie przez pracowników na potrzeby służbowe wynajmowanych lub prywatnych samochodów od lat powoduje problemy w zakresie podatkowego rozliczenia związanych z tym kosztów.

Ustawa o CIT wskazuje, że w przypadku tego typu wydatków (określanych przez ustawę jako „wydatki z tytułu kosztów używania samochodów osobowych”) ich zaliczenie do kosztów podatkowych możliwe jest jedynie do wysokości iloczynu liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu (za 2015 r. wynosi ona od 0,52-0,83 zł w zależności od pojemności samochodu).

Clue problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jakie wydatki są kosztem używania samochodów służbowych? Spektrum możliwych kosztów jest szerokie: paliwo, czynsz najmu, części zamienne, olej, ubezpieczenie OC i AC, ale również opłaty za parking, za przejazdy mostami czy autostradami, usługi myjni albo pielęgnacji samochodu itp. Można zastanawiać się, które koszty są związane z eksploatacją samochodu, a także, czy możliwość powiązania danego wydatku z liczbą przejechanych kilometrów ma znaczenie.

W przypadku czynszu najmu samochodu, problem został rozstrzygnięty w interpretacji ogólnej, w której MF uznał, że tego typu wydatki nie należą do kosztów związanych z eksploatacją samochodu, ale z możliwością używania samochodu w ogóle, i stąd mogą być zaliczone do kup w pełnej wysokości.

Natomiast w przypadku pozostałych opłat, co do zasady, organy podatkowe i sądy wskazują że powinny być one rozliczane wg. tzw kilometrówki, nawet jeśli ilość przejechanych kilometrów nie ma wpływu na ich poniesienie.

I tak w przypadku kosztów przejazdu autostradami czy kosztów parkingów, NSA uznał ostatnio iż tego typu opłaty stanowią koszty, które należy zaliczać do kosztów podatkowych z uwzględnieniem kilometrówki. NSA podzielił zdanie WSA i organów podatkowych, które wskazywały, że wskazane wydatki związane są wprost z eksploatacja samochodu, a zatem objęte są wspomnianym ograniczeniem.

Co do zasady więc kilometrówką powinny być objęte wszystkie koszty wynikające z używaniem samochodów, niestanowiących składnika majątku podatnika z wyłączeniem jedynie tych które umożliwiają używanie samochodu w ogóle (tj. których poniesienie warunkuje uzyskanie tytułu prawnego do ich używania).

Wyrok NSA z 9.03.2016 r. (sygn.. II FSK 3986/1)

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.