Komandytariusz jako wspólnik spółki komandytowej, traci prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej 5% stawką IP Box, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT – tak wynika z niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z 26 stycznia 2021 r.

W przedmiotowej sprawie z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpił komandytariusz spółki komandytowej działającej w branży IT. W związku z wypełnieniem przesłanek do preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, Wnioskodawca jest zainteresowany korzystaniem z preferencyjnego opodatkowania IP Box, zarówno w ramach przeszłych, jak i przyszłych rozliczeń.

Przypomnijmy, że ze względu na transparentny charakter spółki komandytowej, do końca 2020 r., podatnikami podatku dochodowego byli jej wspólnicy. Znaczące zmiany nastąpiły od początku 2021 r., kiedy to spółki komandytowe stały się podatnikami CIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że wnioskodawca będzie mógł osobiście skorzystać z IP Box przewidzianej dla podatników PIT, jedynie do momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. do 1 stycznia 2021 r., lub do 1 maja 2021 r. – w zależności od wybranej opcji). Od tego momentu spółka komandytowa wejdzie w reżim IP Box, przewidziany dla podatników CIT.

Co to oznacza w praktyce? Spółki komandytowe powinny rozważyć uzyskanie nowych interpretacji podatkowych w zakresie możliwości rozliczenia IP Box. Można ku temu wykorzystać interpretacje już otrzymane przez wspólników spółki komandytowej (tj. dokonać ich aktualizacji).

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.854.2020.2.KR