W ostatnich kilku tygodniach Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował o szeregu zmianach, które dotyczą raportowania zgłoszeń INTRASTAT.

Przesunięcie terminu składania zgłoszenia INTRASTAT

Do marca 2021 r. włącznie zgłoszenia INTRASTAT będą mogły być składane do 20. dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że osoby zobowiązane do składania zgłoszeń będą zatem mogły raportować dane pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca następnego, bez obawy o negatywne konsekwencje.

Obrót towarowy z Wielką Brytanią / Irlandią Północną

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy ze Zjednoczonym Królestwem (z wyłączeniem Irlandii Północnej), który dotychczas był objęty zgłoszeniem INTRASTAT, zostaje objęty formalnościami celnymi.

W myśl przepisów umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem, Zjednoczone Królestwo obejmuje obszar: Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man.

Natomiast na podstawie Protokołu do Umowy o Wystąpieniu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej obrót towarowy z Irlandią Północną nadal powinien być deklarowany w zgłoszeniach INTRASTAT.

Stosownie do brzmienia przepisów wykonawczych[1] kodem kraju dla Irlandii Północnej jest XI.

Warto pamiętać również o rozróżnieniu dla celów VAT:

 • w obrocie towarowym – transakcje z Wielką Brytanią (bez Irlandii Północnej) stanowią import/eksport, podczas gdy transakcje z Irlandią Północną są już traktowane jako WNT/WDT;
 • w obrocie usługowym – transakcje z Wielką Brytanią (w tym Irlandią Północną) stanowią świadczenie usług z podmiotami z krajów trzecich (nieunijnych).

W efekcie, również przy raportowaniu VAT należy pamiętać, aby w odpowiednich polach JPK_V7, VAT-UE pokazywać transakcje wymagane danym raportowaniem.

Zmiana wartości progów statystycznych

Ustalono nowe wartości progów statystycznych na 2021 r. dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej zobowiązanych do raportowania zgłoszeń INTRASTAT.

 • próg podstawowy:
  • dla przywozu 4.000.000 zł
  • dla wywozu 2.000.000 zł
 • próg szczegółowy:
  • dla przywozu 65.000.000 zł
  • dla wywozu 108.000.000 zł

[1] rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 334/2 z 13.10.2020 r.).