Już od 1 października wchodzi w życie druga część zmian wynikających z rewolucyjnej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym[1]. O pierwszej pisaliśmy wcześniej na naszym blogu. Z perspektywy spółek, istotną nowością będzie konieczność składania sprawozdań zgodnie z formatem JPK_SF.

W związku ze styczniową nowelizacją ustawy o KRS od marca uruchomiona została nowa usługa pod nazwą Repozytorium Dokumentów Finansowych, która stanowi wyłączną drogę przekazywania przez przedsiębiorców sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów powiązanych (np. sprawozdanie audytora z badania) do sądów rejestrowych. Warto pamiętać, że od dnia 15 marca 2018 r. nie ma możliwości złożenia sprawozdań tak jak dotychczas, czyli w wersji papierowej przez złożenie wniosku na formularzu KRS-Z30 z załączonym do niego formularzem KRS-ZN.

Przejściowa forma digitalizacji dokumentów składanych do KRS obowiązuje tylko do 30 września b.r. Przedsiębiorcy do końca miesiąca września mogą składać sprawozdania finansowe w formie skanu zapisanego w formacie PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Z dniem 1 października b.r., podmioty zobligowane do corocznego składania sprawozdań finansowych będą zobowiązane do przekazywania dokumentów w postaci jednej ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanej do sprawozdań finansowych np. dla ubezpieczycieli czy banków.

Spółki w większości zdążyły już złożyć sprawozdania finansowe w KRS w dotychczasowej formie, a więc powyższe zmiany zastosują w praktyce dopiero w przyszłym roku, przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r. Zmiany przepisów mogą okazać się problematyczne dla spółek, które nie zdążą złożyć sprawozdań do 30 września, przez co będą zmuszone do ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017, już według nowych przepisów.

Niewątpliwe przedsiębiorców czeka rewolucja w zakresie składania sprawozdań finansowych. Co istotne rewolucja dotyczy tylko formy przekazywania danych. Sam zakres informacji nie uległ większym zmianom – odpowiada on danym, które przekazywali przedsiębiorcy dotychczas w formie papierowej. Prawdziwą rewolucją z perspektywy przedsiębiorców będzie zamiana danych dotychczas gromadzonych w arkuszach kalkulacyjnych i przepisywanych na formularze papierowe na XML zgodne z właściwym schematem pliku JPK_SF. Proces ten będzie trudniejszy niż w przypadku dotychczasowych plików JPK, które były najczęściej generowane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych. Przedsiębiorcy będą potrzebowali narzędzia, które pozwoli na wprowadzenie niezbędnych informacji, bądź przekonwertuje dane z arkuszy kalkulacyjnych na JPK_SF.

Przedsiębiorcy już teraz powinni zaplanować sposób wdrożenia i dostosowania się do nowych obowiązków.

Jeśli mają Państwa pytania lub wątpliwości w tym zakresie, bądź potrzebują wsparcia w procesie przygotowania do JPK_SF zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem zajmującym się rozwiązaniami w zakresie raportowania danych podatkowych w formie elektronicznej.


[1] Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398).