Opublikowany 9 listopada 2018 r. projekt nowej matrycy stawek VAT przewiduje wyłączenie preferencji stawkowych w odniesieniu do wybranych owoców morza – odwołując się do poszczególnych kodów Nomenklatury Scalonej (CN). Jak w praktyce może przekładać się to na opodatkowanie konkretnych towarów?

Luksus na 23%?

Homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306 – CN 0308, jak również kawior oraz namiastki kawioru objęte CN 1604, a także przetwory z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 i CN 1605 – nie będą mogły korzystać z preferencji stawkowych (enigmatyczne zapisy dotyczące poszczególnych kodów wskazanych powyżej staraliśmy się przybliżyć w naszym raporcie podsumowującym nową matrycę stawek VAT – do pobrania tutaj).

Powyższe wyłączenie obejmuje szereg rozmaitych towarów, które mogą uchodzić za egzotyczne bądź luksusowe – niemniej, zastosowanie nowej matrycy stawek VAT w wielu przypadkach może zaskoczyć.

Część luksusu na 5%...

Po pierwsze, wyłączenie z preferencji nie obejmuje żadnego gatunku ryb, a tym samym – według nowej matrycy stawek VAT – nawet niepopularne w polskich warunkach ryby, takie jak miecznik, czy jesiotr, nadal będą mogły korzystać z 5% stawki VAT.

5% stawka VAT będzie nadal obejmować wybrane części ryb – takie jak płetwa rekina (CN 0305 71) czy też ikra (CN 0302 91; CN 0303 91; CN 0305 20).

Jednak kawior lub namiastki kawioru (CN 1604) – już wprost wyłączone z preferencji – opodatkowane mają być 23 % stawką VAT.

Powyższe nie dotyczy imitacji kawioru, które mogą być klasyfikowane w CN 2106 – a w konsekwencji, opodatkowane 8% stawką VAT.

Ta krótka analiza jasno daje do zrozumienia, że przy określaniu właściwej stawki VAT kluczowa może okazać się znajomość niuansów Nomenklatury Scalonej (CN), Wiążąca Informacja Stawkowa może stanowić niezbędny instrument zabezpieczenia pozycji podatnika, a nowa matryca stawek VAT nie w każdym przypadku wprowadza uproszczenia…

Nie każda krewetka jest luksusowa?

Powyższe konkluzje mogą okazać się trafne również w odniesieniu do opodatkowania wyrobów zawierających owoce morza – np. sushi z krewetkami.

Jeśli bowiem sushi zawierać będzie więcej niż 20% krewetek (CN 1605) – będzie opodatkowane 23% stawką VAT.

Jednak jeśli zawartość krewetek nie przekroczy 20% (CN 1904) – sushi będzie mogło korzystać z 5% stawki VAT.

Od powyższych zasad można jednak znaleźć wyjątki – obejmujące zwłaszcza zestawy sushi, składające się z kilku elementów. W przypadku takich produktów – nawet jeśli znajdą się w nich elementy zawierające więcej niż 20% krewetek – najprawdopodobniej możliwe będzie skorzystanie z 5% stawki VAT (poprzez klasyfikację do CN 1904), o ile elementy zawierające mniej niż 20% krewetek wyznaczać będą zasadniczy charakter produktu.

Kwestia generalnego określenia jakie produkty należy traktować jako zestawy w rozumieniu CN i co decyduje o zasadniczym charakterze produktu może być przedmiotem osobnej monografii – dość wskazać, iż w tym zakresie pomocne mogą okazać się orzeczenia TSUE oraz komunikaty i rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji UE.

Po podgrzaniu każda krewetka jest luksusowa?

Inne zasady opodatkowania sushi znajdą zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży klasyfikowanej jako usługa związana z wyżywieniem (PKWiU 56). Z uwagi bowiem na spory toczące się z podatnikami w oparciu o obecne regulacje – w nowej matrycy stawek VAT projektodawca jasno wskazuje, iż każde świadczenie (i) mieszczące się w PKWiU 56 i jednocześnie (ii) obejmujące posiłki i dania, których składnikiem są homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne – opodatkowane będzie 23% stawką VAT.

Innymi słowy – jeśli dany podatnik zakupi sushi z krewetkami opodatkowane 5% stawką VAT, a następnie wyświadczy usługę związaną z wyżywieniem (PKWiU 56) obejmującą to sushi – to takie świadczenie powinien opodatkować 23% stawką VAT.

Warto przy tym zauważyć, iż sushi z tuńczykiem – będzie w takim wypadku korzystać odpowiednio z 5% stawki VAT (dla świadczenia innego niż PKWiU 56) i 8% stawki VAT (dla PKWiU 56).

Dostawa towarów czy usługa?

Należy odnotować, iż klasyfikacja do PKWiU 56 jest niezależna od kwalifikacji świadczenia na gruncie VAT. W praktyce oznacza to, iż nawet dostawa towarów w rozumieniu VAT może stanowić usługę związaną z wyżywieniem – w rozumieniu PKWiU.

W konsekwencji, nawet jeśli podatnik będzie sprzedawał towar mieszczący się w CN uprawniającym do stosowania 5% stawki VAT – powinien zweryfikować, czy jego świadczenie nie stanowi usługi związanej z wyżywieniem.

Jaki jest zakres PKWiU 56? – o tym możemy się dowiedzieć się z praktyki organów statystycznych, wskazujących, że PKWiU 56 obejmuje m.in. sprzedaż towarów „do bezpośredniej konsumpcji”.

Pytaniem otwartym pozostaje – gdzie w praktyce zostaną wyznaczone granice PKWiU 56 przez organ wyznaczony do wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (jak wynika z projektu nowelizacji – będzie to organ inny niż organ statystyczny)?

*  *  *

Poniżej przybliżamy konkluzje przedstawionej powyżej analizy w uproszczonej tabeli.

Towar Obecna matryca Nowa matryca
Płetwa rekina 5% 5%
Jesiotr 5% 5%
Ikra (CN 0302 91; CN 0303 91; CN 0305 20) 5% 5%
Kawior (CN 1604) 5% 23%
Imitacje kawioru (CN 2106) 8% 8%
Sushi z krewetkami (więcej niż 20% krewetek) 5% 23%
Sushi z krewetkami (mniej niż 20% krewetek) 5% 5%
Sushi – zestaw klasyfikowany do CN 1904 – nawet gdy pojedynczy element zawiera więcej niż 20% krewetek 5% 5%
Sushi z tuńczykiem 5% 5%
Sushi z krewetkami (niezależnie od ilości) – sprzedaż w ramach PKWiU 56 5%/8% (?) 23%
Sushi z tuńczykiem – sprzedaż w ramach PKWiU 56 5%/8% (?) 8%

*  *  *

Jeżeli powyższy temat jest dla Państwa interesujący – prosimy o kontakt. W Crido funkcjonuje dedykowany zespół ds. stawek VAT prowadzący zaawansowane analizy nowej matrycy stawek VAT na potrzeby przygotowania podatników do jej wdrożenia oraz w celu opracowania uwag do obecnego projektu ustawy. Chętnie udzielimy Państwu niezbędnego wsparcia w powyższym zakresie.

Powyższy artykuł jest kolejną częścią cyklu dotyczącego naszych obserwacji na temat nowej matrycy stawek VAT – zachęcamy do zapoznania się z wpisem dotyczącym wyrobów leczniczych weterynaryjnych oraz do obserwowania naszego bloga!