Już od 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach pakietu uproszczeń SLIM VAT 3.

Czym są e-paragony?

Od kwietnia 2020 r. dostawcy towarów i usług, którzy ewidencjonują sprzedaż przy zastosowaniu kas online, mogą wystawiać e-paragony fiskalne. E-paragon jest cyfrowym odpowiednikiem papierowego paragonu fiskalnego. Paragon w wersji elektronicznej może służyć jako dowód zakupu, stanowić podstawę do zwrotu towaru czy reklamacji i pełnić wszystkie inne funkcje, które pełni papierowy paragon.

Cyfrowa era w paragonach

Ministerstwo Finansów w publikowanych komunikatach określiło papierowe paragony jako „przeżytek”. Wychodząc naprzeciw potrzebom sprzedawców i nabywców (a w szczególności tym drugim), ustawodawca umożliwił podatnikom wystawianie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Problemem jednak nadal pozostawał sposób dostarczenia tego typu dokumentów do najbardziej zainteresowanych – nabywców, którzy chcieliby otrzymać paragon w wersji elektronicznej. Tym samym e-paragony dotychczas nie były stosowane zbyt powszechnie.

Tak w Ministerstwie Finansów powstał pomysł utworzenia specjalnej platformy umożliwiającej nabywcom otrzymywanie e-paragonów. Rzeczona platforma nosi miano centralnej, ogólnopolskiej platformy rejestracji Klientów (tzw. HUB-u paragonowego) i ma za zadanie umożliwić:

  • powiązanie nabywcy z wystawionymi przez kasę paragonami,
  • odbieranie e-paragonów wystawionych przez różne kasy rejestrujące,
  • dystrybucję e-paragonu do nabywcy.

Jak to będzie działało?

Nabywca pobiera i instaluje na swoim urządzeniu mobilnym aplikację. Następnie po zalogowaniu nabywca otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający pobieranie e-paragonów. Co ciekawe, aplikacja nie wymaga od nabywców podawania żadnych danych identyfikujących (tj. nie podaje się swojego nazwiska, numeru PESEL ani nawet numeru telefonu).

Następnie nabywca, który chce otrzymać od sprzedawcy paragon w formie elektronicznej, podaje przy kasie wskazany powyżej unikalny identyfikator, przedstawiony w postaci kodu paskowego, który musi zostać zeskanowany czytnikiem przez kasjera. Kasa rejestrująca wysyła paragon do systemu. Po chwili nabywca może już pobrać poprzez aplikację swój e-paragon.

Ministerstwo zakłada, że nabywca może odebrać swój e-paragon z systemu do 30 dni od zakupu. Po przekroczeniu tego terminu, elektroniczny paragon zostanie automatycznie usunięty.

Korzyści z korzystania z e-paragonu

Ministerstwo Finansów wyróżniło szereg korzyści wynikających z odejścia od papierowych paragonów na rzecz tych w formie elektronicznej, w tym przede wszystkim: ograniczenie szarej strefy, dostęp do e-paragonu w każdym czasie, mniejsze ryzyko zgubienia, łatwiejsze przechowywanie, ochronę środowiska czy oszczędność na zakupie rolek papieru do druku paragonów.

Czy rozwiązanie to będzie używane w praktyce?

Omawiane rozwiązanie z pewnością wychodzi naprzeciw nabywcom, którzy niejednokrotnie zostawiali paragony na ladzie sklepowej uznając je za niepotrzebny kawałek papieru. Biorąc pod uwagę rozwój technologii, dostęp do paragonów w formie elektronicznej z pewnością okaże się bardziej atrakcyjnym i ekologicznym rozwiązaniem dla nabywców, szczególnie w kwestii ich archiwizacji czy planowania budżetu domowego.

Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie to jest dobrowolne - na podatnikach będących sprzedawcami nie ciąży prawny obowiązek korzystania z nowego kanału dystrybucji e-paragonów. W związku z tym, nie w każdym sklepie klienci skorzystają z dedykowanej aplikacji. Sprzedawcy mogą ograniczyć się do wydawania paragonów w postaci papierowej, lub tez korzystać z własnych aplikacji / programów lojalnościowych, w ramach których następuje wydanie paragonu w postaci elektronicznej.