W propozycji Nowego Ładu Podatkowego pojawiła się długo oczekiwania przez przedsiębiorców propozycja wprowadzenia do systemu VAT nowej instytucji, tzw. Grupy VAT. Jest to przewidziany w Dyrektywie VAT model rozliczania, w którym za jednego podatnika VAT można uznać grupę powiązanych ze sobą podmiotów. Rozwiązanie to z sukcesem funkcjonuje już od lat w większości krajów UE, dlatego tym bardziej cieszy, że również w Polsce podatnicy będą mogli korzystać z tego uproszczenia.

W skrócie – Grupa VAT polega na tym, że:

  • Kilka (lub więcej) podmiotów łącznie tworzy jednego podatnika dla celów opodatkowania VAT,
  • Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy działają jako jeden podatnik wobec klientów spoza grupy i organów podatkowych,
  • Transakcje dostawy towarów i świadczenia usług dokonywane przez podmioty należące do Grupy nie są uznawane za transakcje podlegające opodatkowaniu – traktowane są jako transakcje wewnętrzne (wewnątrz jednego podatnika VAT),
  • Przy ustalaniu prawa Grupy do odliczenia VAT uwzględnia się czynności wykonywane przez poszczególne podmioty należące do Grupy na rzecz podmiotów spoza Grupy,
  • Transakcje podlegające opodatkowaniu dokonywane przez poszczególne podmioty z Grupy na rzecz podmiotów spoza Grupy uważa się za dokonywane przez Grupę.

Rozwiązanie takie znacząco upraszcza rozliczenia VAT w ramach podmiotów powiązanych i obniża koszty administracyjne ich działalności. Sama konstrukcja Grupy VAT, jak i doświadczenia innych Państw Członkowskich UE wskazują, że instytucja ta nie wpływa na rozszczelnienie systemu VAT – z tego punktu widzenia jest neutralna dla systemu. Ma jednak bardzo istotną zaletę nie tylko dla podatników, ale również dla organów podatkowych, gdyż znacząco zmniejsza ilość dokumentów i transakcji do ewentualnej weryfikacji.

Przechodząc do propozycji zwartych w NŁP w zakresie Grupy VAT należy wskazać, iż wobec przyjętych kryteriów powinna być ona interesującym instrumentem dla wielu przedsiębiorców – również średniego i dużego polskiego biznesu. Polscy przedsiębiorcy działają dziś inaczej niż w latach 90-tych, biznes jest intensywniejszy, działa na znacznie większą skalę, a ilość transakcji – również w ramach grupy powiązanych ze sobą firm – znacząco wzrosła. Grupa VAT pozwoli uprościć te rozliczenia i wyeliminować setki, a nawet tysiące dokumentów przepływających pomiędzy podmiotami powiązanymi i pomiędzy tymi podmiotami a organami podatkowymi. Z tego względu warto będzie zastanowić się, czy nowa instytucja nie będzie korzystnym rozwiązaniem zmniejszającym koszty obsługi administracyjnej i podatkowej firm. W szczególności biznes działający dzisiaj w ramach kilku lub więcej odrębnych firm (podatników VAT) powinien zastanowić się, czy nie będzie to dla niego korzystne. Oczywiście, kilka elementów technicznych zawartych w propozycji NŁP wymagałoby jeszcze weryfikacji i refleksji ze strony Ministerstwa Finansów – ale mam nadzieję, że instytucja Grupy VAT szybko pojawi się w polskim systemie VAT.

Najbliższe wydarzenia: