W dniu 24 stycznia 2020 r. do etapu Komisji Prawniczej przekazano do łącznego procedowania kilka projektów zmian podatkowych, w tym nową propozycję w zakresie złagodzenia przepisów o białej liście podatników VAT.

Zgodnie z projektem podatnik, który zapłaci w podzielonej płatności na konto nieznajdujące się na białej liście uniknie sankcji w postaci solidarnej odpowiedzialności i braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Kolejnymi istotnymi zaproponowanymi zmianami w zakresie białej listy są: wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego w przypadku zapłaty na rachunek spoza białej listy, z trzech do siedmiu dni oraz możliwość złożenia zawiadomienia w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, a nie tak jak do tej pory – dla sprzedawcy.

Intencją MF jest, aby powyższe zmiany weszły w życie jak najszybciej.

Wśród pozostałych zagadnień regulowanych przez wspólnie procedowane projekty możemy znaleźć m. in. zmiany dotyczące: (i) pakietu Quick Fixes, który nie został zaimplementowany na czas, przed 1 stycznia 2020 r. (ii) e-paragonów w przypadku kas fiskalnych online (sprzedawcy posługujący się kasami online będą mogli przesyłać e-paragony klientom za ich uprzednią zgodą bądź nadal drukować papierowy dokument; dla przypomnienia - od 1 stycznia 2020 r. obowiązek stosowania kas online mają np. mechanicy samochodowi, od 1 lipca 2020 r. będą mieć firmy gastronomiczne).

Warto doczytać:


CRIDO Newsletter Retail | Styczeń 2020: