W ostatnim czasie zauważyć można większą liczbę pytań o stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej kierowanych w formie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Skąd zwiększone zainteresowanie formalną weryfikacją posiadania FE w Polsce? Z pewnością ma na to wpływ zbliżający się termin wejścia w życie przepisów o obowiązku wystawiania dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a KSeF

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 1 lipca 2024 r. podatnicy będą zobowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy zastosowaniu KSeF. Ustawodawca przewidział jednak odstępstwo od tej reguły dla podmiotów nieposiadających FE ani siedziby działalności gospodarczej w Polsce. Tym samym tego typu podmioty będą mogły od 1 lipca 2024 r. wystawiać faktury na dotychczasowych zasadach. Jednakże, jeżeli podatnik będzie posiadał w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (uczestniczące w transakcji) będzie on zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Podatnicy pytają o FE

W tym kontekście w pełni zrozumiałe jest dążenie do potwierdzenia kwestii (nie)posiadania w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne z perspektywy potencjalnych kar, które mogą zostać nałożone na podatnika, który mimo ustawowego obowiązku (m.in. posiadania FE w Polsce) nie wystawi faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF.

Należy jednak pamiętać, że Dyrektor KIS wydaje interpretacje indywidualne „bez zbędnej zwłoki”, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przy czym okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku potencjalnych dodatkowych pytań ze strony organu. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin wskazany w ustawie wdrażającej obowiązek wystawiania faktur w KSeF, decyzję o uzyskaniu tego typu rozstrzygnięcia należy podjąć możliwie szybko.

***

Jeśli byliby Państwo zainteresowani naszym wsparciem w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zmierzającej do potwierdzenia posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – zapraszamy do kontaktu.


Zobacz film: Fixed establishment (stałe miejsce prowadzenia biznesu) w VAT

"Fixed establishment" (stałe miejsce prowadzenia działalności) to temat budzący kontrowersje, który sprawia, że podatnicy napotykają na liczne trudności. W naszym materiale wideo Aleksandra Plichta, doświadczona menedżerka w dziale podatków pośrednich w firmie CRIDO, omawia istotę tego zagadnienia. Ponadto zaznacza, jakie potencjalne ryzyka wiążą się z tym zagadnieniem w kontekście podatku VAT. Zapraszamy.