Zbliża się jesień a wraz z nią większe prawdopodobieństwo zachorowania na jedną z chorób sezonowych np. grypę. Z uwagi na pandemię COVID-19 lekarze zalecają szczepienia przeciw grypie, co ma zmniejszyć ryzyko zachorowania na ten rodzaj choroby zakaźnej, której objawy są podobne do COVID-19.

W efekcie wielu pracodawców rozważa zakup dla chętnych pracowników szczepionek przeciw grypie, by umożliwić im to działanie prewencyjne minimalizujące możliwość zachorowania. I tu pojawia się pytanie, jak podejść do tego typu świadczenie od strony podatkowej? Zasadniczo nie ma wątpliwości w przypadku pracodawców, u których konieczność przeprowadzenia szczepień ochronnych (nie tylko przeciw grypie) wynika z przepisów wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W takiej sytuacji sfinansowanie szczepień dla pracowników nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Nieco trudniej jest w pozostałych przypadkach. Podejście organów podatkowych jest niejednolite. Przykładowo dla podmiotu, który wysyła swoich pracowników do Indii i w związku z tym finansuje im szczepienia przeciw chorobom tropikalnym organ potwierdził, że tego typu świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

Z drugiej strony, w przypadku spółki, której pracownicy prowadzą sprzedaż wewnątrz i na zewnątrz budynku i szczególnie zimą są narażeni na różnego rodzaju infekcje i zakażenia organ uznał, że zakup szczepionek przeciw grypie jest opodatkowany. Spółka uzasadniając brak opodatkowania powołała się na wyrok TK z 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania świadczeń pracowniczych. W szczególności podkreśliła, że szczepienia są wykonywane w interesie pracodawcy a nie pracownika. Co prawda pracownik odnosi korzyść ze szczepienia niemniej jednak to przede wszystkim spółce zależy, żeby pracownik nie chorował i był obecny w pracy. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem spółki wskazując, że skoro szczepienia są dobrowolne i nie wynikają z przepisów BHP to ich koszt należy opodatkować.

Niezależnie od szczepień niektórzy pracodawcy finansują pracownikom testy na COVID-19. Czy tego typu świadczenia powinny być opodatkowane. Stosując podobne podejście jak do szczepień w zasadzie odpowiedź powinna być twierdząca. Jednakże w maju 2020 r. pojawiła się odpowiedź na interpelację poselską, w której Ministerstwo Finansów uznało, że opłacenie testu pracownikowi nie stanowi jego przychodu. MF powołało się przy tym na wyrok TK, o którym mowa powyżej i stwierdziło, że taki test jest wykonywany w interesie pracodawcy a nie pracownika – czyli nie stanowi po jego stronie przychodu.

Można oczywiście dyskutować, które świadczenie jest bardziej w interesie pracodawcy, a które pracownika. Wydaje się jednak, że Ministerstwo powinno zadbać o jednolite, najlepiej korzystne dla podatnika, podejście do tego typu świadczeń. Szczególnie w dzisiejszych czasach.

Kontrole dofinansowań pracowników w ramach tarczy