Kwestia paragonów z NIP nabywcy, w szczególności tych na kwotę poniżej 450 zł nie przestaje budzić kontrowersji. W obrocie funkcjonują obecnie dwie alternatywne interpretacje w zakresie możliwości wystawienia zwykłej faktury do paragonu z NIP uznawanego za fakturę uproszczona.

Dotychczas MF i organy podatkowe prezentowały dość restrykcyjne podejście w zakresie możliwości wystawienia standardowej faktury do paragonu z NIP na kwotę poniżej 450 zł brutto twierdząc, że kto wystawił klientowi paragon fiskalny z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, nie powinien (czy wręcz nie może) wystawić następnie standardowej faktury do takiej transakcji. Taki paragon sam w sobie jest już fakturą, tyle że uproszczoną (m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS z 27 kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK i z 18 marca 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK).

W jednej z najnowszych interpretacji w tym zakresie, Dyrektor KIS wskazał, że zasadniczo paragon z NIP nabywcy na kwotę mniejszą niż 450 zł powinien być traktowany jak faktura uproszczona
i sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania na żądanie nabywcy standardowej faktury do takiego paragonu. Niemniej w ocenie organu sprzedawca ma jednak prawo do wystawienia takiej faktury, o ile kupujący zwróci mu paragon zawierający NIP tego nabywcy (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK).

Dyrektor KIS wyjaśnił jednocześnie, że jeżeli paragon nie zawiera NIP nabywcy, to sprzedawca powinien (ma obowiązek) na żądanie kupującego (konsumenta) zgłoszone w ciągu trzech miesięcy wystawić fakturę, która nie będzie jednak zawierała NIP nabywcy i przez to nie uprawnia do odliczenia VAT. Chodzi tu o przypadki, kiedy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem VAT czynnym.

Warto doczytać: