Od początku 2021 r. ograniczone grono podatników ma możliwość skorzystania z nowej formy opodatkowania – potocznie nazywanego estońskim CIT. Po niespełna 3 miesiącach od wprowadzenia tzw. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, pojawiła się pierwsza interpretacja indywidualna (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.20.2021.1.AG) dotycząca omawianego sposobu opodatkowania.

Stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy

Wniosek o wydanie interpretacji złożyła polska spółka z o.o., która posiada akcje w innej spółce, z którą związana jest umową kontraktacji.

Zdaniem wnioskodawcy, niezależnie od posiadania przez niego akcji w innym podmiocie, może on skorzystać z estońskiego CIT, gdyż spełnia on wszystkie warunki, dające prawo do zastosowania tego sposobu opodatkowania. Swoje stanowisko uzasadnił on następująco: „(…) zamiarem ustawodawcy nie było pozbawienia prawa do skorzystania z tzw. estońskiego CITu wszystkich podmiotów posiadających udziały/akcje w innych spółkach” oraz dodatkowo wskazał, że „fakt posiadania akcji […] jest ściśle związany ze specyficznym charakterem akcji tejże spółki”, tzn., że w tym konkretnym przypadku, akcje mogą zostać nabyte wyłącznie przez pracowników tejże spółki lub plantatorów buraków cukrowych związanych z tą spółką umowami kontraktacji.

Stanowisko organu

Mając na uwadze brzmienie przepisu[1], według którego „opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, [… który] nie posiada […] akcji w kapitale innej spółki […]”, nie jest zaskakujące, że innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z powyższym stwierdził, że w omawianym stanie faktycznym wnioskodawcy nie przysługuje prawo skorzystania z opodatkowania estońskim CIT.

Organ podkreślił przy tym, że opisane we wniosku okoliczności posiadania akcji lub ograniczenia w zakresie obrotu nimi nie mają wpływu na ocenę prawną. Dodatkowo stwierdził, że literalne brzmienie przywołanego przepisu jest na tyle jasne i precyzyjne, że nie pozostawia przestrzeni na inne sposoby jego interpretowania tak, jak to zrobił Wnioskodawca.

Przytoczona interpretacja jest pierwszą, dotyczącą estońskiego CIT, jednak z pewnością nie ostatnią. Póki co podatnicy mogą odczuwać niepewność związaną z tą nową formą opodatkowania, wynikającą m.in. z braku wiedzy jak organy podatkowe będą interpretować i stosować przepisy. W związku z tym, zespół ekspertów Crido będzie w dalszym ciągu monitorować wydawane interpretacje oraz bieżące orzecznictwo w zakresie estońskiego CIT i informować Państwa o kluczowych rozstrzygnięciach.

W razie pytań dotyczących tego sposobu opodatkowania zachęcamy do kontaktu.


[1] artykuł 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT