Co mają film pt. „Dzień świstaka” i odroczenie części zaostrzonych przepisów WHT wspólnego? Niewiele…

Natomiast trudno zaprzeczyć temu, że łączy je element powtarzalności, gdyż niczym w filmie, w którym główna postać przeżywa ten sam dzień znowu i znowu, po raz czwarty (!) doświadczamy, jak Minister Finansów wydaje kolejne, niemniej długo oczekiwane rozporządzenia odraczające stosowanie zaostrzonych przepisów dotyczących podatku u źródła w zakresie płatności przekraczających 2 mln zł w ciągu roku (projekty pojawiły się już 23 kwietnia br. – pisaliśmy o tym na naszym blogu).

Rozporządzenia CIT[1] / PIT[2] wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 25 czerwca 2020 r.) i przedłużają obecnie obowiązujące odroczenie (póki co) do 31 grudnia 2020 r., co jest właściwą decyzją w świetle obecnej sytuacji, w której panująca pandemia dodatkowo utrudniałaby zastosowanie tak uciążliwych przepisów.

Niemniej, godny krytyki jest fakt, że zgodnie ze (smutną) tradycją znowu rozporządzenia zostały opublikowane dosłownie kilka dni przed upływem okresu obowiązywania poprzedniego odroczenia (tj. do 30 czerwca 2020 r.), co po raz kolejny trzymało podatników i płatników w niepotrzebnej niepewności prawie do ostatniej chwili.

Po czwartym odroczeniu można mieć uzasadnione wątpliwości czy nowe przepisy WHT w obecnej formie będą kiedykolwiek obowiązywać – niezależnie czy odpowiedź brzmi „tak“ czy „nie“, poinformujemy Państwa o tym na naszym blogu Podatki w biznesie.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (>>>Link)

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (>>>Link)