W ostatnim czasie każdy dzień przynosi nowe informacje i wydarzenia istotne dla wszystkich tych, którzy zetkną się z KSeF. Biorąc natomiast pod uwagę fakt, że wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych dotknie niemalże każdego przedsiębiorcę w Polsce, nie sposób pominąć również dwóch dzisiejszych wiadomości.

Po pierwsze, Prezydent RP złożył podpis pod nowelizacją ustawy o VAT wprowadzającą obligatoryjny wariant KSeF. Mimo że proces legislacyjny związany z tym projektem dostarczył wielu emocji (w tym tych zafundowanych przez Senat, który usiłować odrzucić ustawę), sprawa jest zatem rozstrzygnięta. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to całkiem nowe otwarcie. Procesy w firmie, w których uczestniczą faktury – przynajmniej w założeniach – mają być szybsze i sprawniejsze. Z całą pewnością same dokumenty będą natomiast bardziej dostępne dla aparatu skarbowego.

To zmiana, na którą trzeba się przygotować. W przypadku wielu organizacji proces ten może potrwać miesiące. Potwierdzają to przykłady tych, którzy rozpoczęli już prace nad zmianą modelu fakturowania. Dlatego też data 1 lipca 2024 r. (wejście w życie nowych przepisów) powinna stanowić sygnał mobilizujący do działania, a nie czynnik studzący emocje.

Warto pamiętać również o tym, że zmiana przepisów wpłynie na kilka obszarów działania firmy. Dotyczy nie tylko technologii, ale również obszaru prawnego, mapowania danych umieszczanych na fakturach i procesów działających w firmie. Najlepszy dowód dostarczyło samo Ministerstwo Finansów, które opublikowało dziś projekt rozporządzenia wykonawczego do KSeF zapraszając jednocześnie do jego konsultacji (https://legislacja.gov.pl/projekt/12375401).

Akt ten wychodzi naprzeciw potrzebom firm, które działają w wielu lokalizacjach lub odrębnie obsługują poszczególne centra kosztowe – a także kontrahentów takich podmiotów. Dzięki nowym przepisom możliwe będzie takie zarządzenie obiegiem faktur, aby dokumenty wpływające na konto KSeF były widoczne wyłącznie dla niektórych księgowych. Wprowadzenie tej funkcjonalności wymusi pewne w umowach z kontrahentami, wpłynie na sposób wprowadzania dodatkowych informacji na fakturach i wybór właściwego rozwiązania technicznego. A to tylko jeden z przykładów zmiany związanej z fakturami ustrukturyzowanymi.

Wszystkim tym, którzy mają przed sobą zasadniczą część prac dotyczących KSeF proponujemy udział w „Dniu z KSeF” (https://cridoteka.pl/produkt/konferencja-stacjonarna-dzien-z-ksef-12-wrzesnia-warszawa/). Będzie to całodniowy warsztat szkoleniowy, w trakcie którego eksperci CRIDO rozwieją wątpliwości, odpowiedzą na pytania i podzielą się praktycznym doświadczeniem w zakresie przygotowania biznesu do nowej rzeczywistości.

Przygotujmy się na KSeF wspólnie.