Front walki z wyłudzeniami VAT za pomocą narzędzi elektronicznych rozszerza się. MF rozbuduje bazę powszechnie dostępnych informacji na temat statusu podmiotów w VAT. Informacja o podjęciu prac and tym rozwiązaniem pojawiła się dziś na stronie KPRM.

Już teraz przedsiębiorcy mają możliwość zweryfikowania czy ich kontrahent został zarejestrowany jako podatnik VAT. Wiedza na ten temat stanowi punkt wyjścia dalszej oceny rzetelności partnera. Ma fundamentalne znaczenie dla potwierdzenia należytej staranności podatnika w przypadku ujawnienia jego nieświadomego udziału przestępczym procederze wyłudzenia podatku.

Udostępnione obecnie przez MF narzędzie pozwala na potwierdzenie tylko jednej informacji – czy kontrahent jest (w momencie sprawdzenia) zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Rozszerzona baza będzie zawierać i udostępni użytkownikowi znacznie więcej kluczowych danych kontrahenta weryfikowanego na podstawie NIP:

  • jego imię i nazwisko lub pełną nazwę,
  • adresy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca jej wykonywania,
  • numery rachunków podatnika wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym,
  • historię rejestracji: daty: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Rozszerzenie bazy ma pozwolić uczciwym podatnikom na ograniczenie ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz uniknięcie konsekwencji finansowych w podatkach dochodowych.

Podatnicy muszą być świadomi, że korzystanie z narzędzia stanowi zarówno ich prawo, jak i faktyczny obowiązek. Wprowadzenie możliwości sprawdzenia nowych danych przed wszczęciem ewentualnej kontroli podatkowej będzie jednak kamieniem milowym w świadomych działaniach prewencyjnych rzetelnych przedsiębiorców.

W przypadku zainteresowania informacjami na temat sposobów gromadzenia, analizy i wykorzystania dostępnych w rozbudowanym wykazie danych przez uczciwego podatnika, zachęcamy do dalszego kontaktu.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.