Do pierwszego w tym roku raportowania VAT pozostał już niecały tydzień – w poniedziałek 25 stycznia upływa termin na przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r. oraz JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. Wprawdzie opadł już pierwszy kurz po burzy związanej z przesyłaniem zmodyfikowanej struktury JPK – przypomnijmy choćby zamieszanie dotyczące nowych znaczników, o którym pisaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu – część podatników VAT dalej powinna mieć się na baczności.

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, które z mocy prawa zmieniły właściwość urzędu skarbowego dla sporej grupy podmiotów – więcej o reformie można przeczytać w naszych wpisach na blogu tu i tu. Z uwagi na to, że zmiana nastąpiła z urzędu, podatnicy nie są zobowiązani do składania zawiadomień / zgłoszeń aktualizacyjnych, a dodatkowo wszystkie podmioty objęte reformą, dla których doszło do zmiany urzędu, mają zostać o tym poinformowane przez administrację skarbową.

U podatników objętych zmianą organu może powstać wątpliwość, do którego urzędu należy złożyć plik JPK_V7 za grudzień 2020 r. / JPK_V7K za IV kwartał 2020 r., czyli deklarację i ewidencję VAT składane już co prawda po zmianie właściwości, ale dotyczące okresu sprzed jej dokonania.

Odpowiedzi na tę wątpliwość udziela art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, jeżeli po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych jest (co do zasady) organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń. Oznacza to, że plik JPK_V7 za grudzień 2020 r. / JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy przesłać do nowego urzędu właściwego dla podatnika od 1 stycznia 2021 r.

Uwaga! Nieotrzymanie od organów podatkowych powiadomienia o zmianie urzędu przed 25 stycznia 2021 r. nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Powiadomienie ma tylko charakter informacyjny, tj. potwierdza jedynie zaistniałą już 1 stycznia 2021 r. zmianę urzędu.

Konsekwencją powyższej reguły jest również to, że wszelkie korekty deklaracji VAT oraz plików JPK dotyczących nieprzedawnionych okresów sprzed 1 stycznia 2021 r. również należy kierować do nowego urzędu właściwego po zmianie.

Z powyższych względów warto, by podatnicy, którzy dotąd nie zweryfikowali, czy są objęci zmianą urzędu skarbowego, podjęli się takiego ustalenia jeszcze przed zbliżającym się terminem raportowania VAT. Co prawda organ, który otrzyma nasz JPK_V7 powinien sprawdzić, czy jest właściwym adresatem i - w razie ewentualnej pomyłki – powinien przekazać nasz plik odpowiedniemu urzędowi. Wyprzedzające działanie pozwoli jednak uniknąć ewentualnych dodatkowych wyjaśnień dotyczących przesłania JPK_V7 do niewłaściwego urzędu.

Dla ułatwienia podatnikom ustalenia, czy są objęci zmianą właściwego urzędu skarbowego, Ministerstwo Finansów przygotowało listę pytań i odpowiedzi dostępną pod adresem.