Pomimo faktu, iż książki drukowane oraz książki elektroniczne wydawane na nośnikach fizycznych mogły korzystać z 5% stawki VAT – e-booki pobierane przez internet podlegały opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Mają to zmienić regulacje nad którymi UE pracuje od 2016 r. Jak wynika z dzisiejszego komunikatu prasowego, Rada ECOFIN (formacja Rady UE) przyjęła dyrektywę umożliwiającą stosowanie obniżonych stawek VAT do publikacji elektronicznych.

W komunikacie wskazano, iż dyrektywa zostanie przyjęta przez Radę UE bez dalszej dyskusji po opracowaniu tekstu dokumentu we wszystkich oficjalnych językach UE.

Przypomnijmy, iż obniżone stawki VAT do e-booków Państwa Członkowskie UE próbowały stosować już w ramach obecnych regulacji. Swój głos w dyskusji zabrała również Polska m.in. poprzez pytanie prejudycjalne TK skierowane do TSUE, odnoszące się do zgodności Dyrektywy VAT z innymi unormowaniami UE (patrz sprawa C‑390/15 RPO). TSUE konsekwentnie wyrażał jednak stanowisko, iż prawo UE nie pozwala na opodatkowanie obniżoną stawką VAT e-booków, jako usługi elektronicznej.

Rozstrzygnięcia TSUE w jasny sposób wskazywały, iż niezbędna w tym zakresie jest zmiana prawa. Stąd też UE podjęła prace legislacyjne zmierzające do umożliwienia stosowania obniżonej stawki VAT do e-booków. W dniu dzisiejszym możemy zapoznać się z komunikatem prasowym Rady ECOFIN, stwierdzającym iż ta formacja Rady UE przyjęła odpowiednie unormowania i po opracowaniu tekstu dyrektywy we wszystkich oficjalnych językach UE, dyrektywa zostanie przyjęta bez Radę UE bez dalszej dyskusji.

Minister Finansów już zapowiedziała, że Polska skorzysta z możliwości ustanowionej przez nowe uregulowania unijne i wprowadzi 5% stawkę VAT na publikacje elektroniczne możliwie już od 2019 r. Taka zmiana komponowałaby się z zapowiadaną przez MF nową matrycą stawek - w tym kontekście otwarte pozostaje pytanie w jaki sposób zdefiniowane będą publikacje tradycyjne i publikacje elektroniczne.