Zgodnie z umieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji wykazem aktów oczekujących na ogłoszenie, najpóźniej do dnia 22 czerwca 2022 r. zostanie opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Wielu podatników zapewne ucieszy ta wiadomość, bowiem jak informowaliśmy w jednym z poprzednich wpisów, za pośrednictwem przedmiotowej ustawy procedowano m.in. przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych w obszarze cen transferowych za rok 2021. W konsekwencji, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

W praktyce dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym tj. skończył się z dniem 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie oświadczenia o cenach transferowych (i sporządzenie lokalnej dokumentacji) oraz formularza TPR-C upłynie w dniu 31 grudnia 2022 r.

Niezależnie od przedłużenia terminów zachęcamy do jak najszybszego rozpoczęcia prac w tym zakresie. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac nad dokumentacją cen transferowych i zaraportowaniem transakcji w ramach TPR-C pozwoli uniknąć błędów spowodowanych brakiem wystarczającej ilości czasu na rzetelne przygotowanie danych czy też szczegółową weryfikację. Poprawne i terminowe wywiązanie się z obowiązków jest bowiem istotne zarówno z perspektywy zmniejszenia ryzyka kontroli, jak i tym samym ryzyka poniesienia sankcji osobistych.

 

>>Przygotowanie TPR-C jest łatwe z naszym autorskim narzędziem Compass Easy TPR