Od ostatnich kilku lat wiele słyszy się o interpretacjach podatkowych zawieranych przez międzynarodowe korporacje w krajach o atrakcyjnych stawkach podatkowych takich Luxemburg, Irlandia czy Panama (tzw. skandale podatkowe LuxLeaks czy Panama Papers). W Polsce istnieje możliwość zawierania uprzednich porozumień cenowych, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobnymi do tych głośnych interpretacji podatkowych. Ministerstwo Finansów wyjaśnia różnicę pomiędzy nimi w odpowiedzi na interpelację poselską.

W interpelacji poselskiej padają wątpliwości odnośnie tego, w jakim zakresie porozumienia cenowe zawierane z korporacjami uwzględniają interes publiczny, a w jakim interes prywatny tych podmiotów, w szczególności z uwagi na fakt, iż akta sprawy gromadzone przez przedstawicieli organów skarbowych prowadzących proces zawierania uprzedniego porozumienia cenowego nie są publicznie dostępne.

W odpowiedzi na interpelację MF wyjaśnia w szerszym kontekście, że zawierane porozumienia dotyczą cen transferowych, tj. cen przedmiotów transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, podkreślając przy tym iż zagadnienia cen transferowych nie należy utożsamiać z oszustwami podatkowymi. Jedynie nieprawidłowo ustalane ceny transferowe mogą prowadzić do nadużyć podatkowych. By przeciwdziałać tym nadużyciom wprowadzono do międzynarodowych systemów podatkowych, również polskiego, zasadę ceny rynkowej (ang. arm’s length principle), która poprzez odpowiednie przepisy daje organom możliwość weryfikowania prawidłowości stosowania cen przez podatników.

Jednym z takich narzędzi jest właśnie APA, gdzie podatnik może wnioskować o zawarcie porozumienia cenowego, a organy skarbowe mają możliwość gruntownego zbadania, czy transakcja o którą wnioskuje podatnik przeprowadzana jest zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Co więcej, w przypadku dwustronnych i wielostronnych procesów APA uzgadnianie ceny odbywa się nie tylko pomiędzy podatnikiem i właściwym organem skarbowym (od 1 marca 2017 r. Szefem Krajowej Administracji Skarbowej), ale pomiędzy przedstawicielami administracji dwóch lub więcej krajów. MFiR podkreśla, że porozumienia cenowe są zawierane tylko, gdy warunki transakcji zostaną uznane za rynkowe (transakcja nie będzie miała na celu transferowanie dochodu do innych przedsiębiorstw / jurysdykcji), zatem podstawą zawarcia porozumienia jest właśnie ochrona interesu publicznego. Jednocześnie APA umożliwia podatnikowi zweryfikowanie warunków jego transakcji i potwierdzenia, że są one rynkowe, a tym samym ograniczenie ryzyka kwestionowania rozliczeń w tej transakcji podczas kontroli skarbowej.

Źródło: http://bit.ly/2snnrcD

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.