Kolejnym - obok ochronnych objaśnień - sposobem, którym MRiF chce zapewnić przedsiębiorcom komfort prowadzenia biznesu jest zakaz wszczynania postępowań podatkowych po przeprowadzeniu ponownej kontroli podatkowej w zakresie VAT. Zmiany w Ordynacji podatkowej miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Pomysł wydaje się optymistyczny.

Zakaz będzie dotyczył wszczynania postępowania wymiarowego, jeśli wskutek objęcia danego okresu powtórną kontrolą urząd wykryje jedynie błędy w stawce VAT, które nie zostały zauważone podczas pierwszej kontroli. Ochrona ta ma rozciągać się też na sprzedaż tych samych towarów lub usług w kolejnych okresach.

Protokół z pierwszej kontroli chroniłby zatem tylko w zakresie niemożliwości zakwestionowania stosowanej stawki VAT. Jeśli organ znalazłby jakiekolwiek inne nieprawidłowości, będzie miał pełne prawo do wydania decyzji w tym zakresie.

Projekt przewiduje też wiele innych wyjątków, w tym możliwość dokonania wymiaru przez urząd jeśli wydana zostanie m.in. interpretacja ogólna. W takim wypadku fiskus ciągle będzie mógł zmienić swoje podejście i domagać się od podatnika zapłaty zaległego VAT.

Fiskus będzie mógł również wszcząć postępowanie, jeśli po przeprowadzeniu pierwszej kontroli wyjdą na jaw nowe, istotne okoliczności faktyczne lub dowody. Taką przesłankę można natomiast rozumieć bardzo szeroko.

Idea projektowanych przepisów z całą pewnością jest słuszna i może znacznie ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. Jednak wyjątki jakie planuje wprowadzić MRiF od tego zakazu mogą spowodować, że w praktyce przepisy te będą stosowane rzadko.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.