29 grudnia ubiegłego roku na stronie Izby Administracji w Warszawie opublikowano wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii podpisywania przez pełnomocników wysyłanych comiesięcznie JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez podatników w zakresie możliwości podpisywania przez pełnomocników ewidencji zakupów i sprzedaży VAT przygotowanych zgodnie z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów wskazuje, że JPK_VAT który przesyłany jest obligatoryjnie przez podatników stanowi zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej informację podatkową. W efekcie podobnie jak zeznania, wykazy i zestawienia mieści się w definicji deklaracji na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Do ich składania obowiązani są zatem na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Tym samym pojęcie deklaracji obejmuje także składanie comiesięcznie plików JPK_VAT.

MF zwróciło w dalszej część wyjaśnień uwagę na przepisy regulujące kwestie pełnomocnictw do podpisywania deklaracji w szczególności zaś podkreślając, że jeśli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. W związku z brakiem wyłączeń dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, JPK_VAT może być podpisywane przez pełnomocnika/ -ów podatnika.

Na koniec MF przypomniało, iż podpisywanie deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga złożenia pełnomocnictwa w ściśle określonej formie tj. formularza UPL-1.

Zamieszczamy link do Wyjaśnień Ministerstwa Finansów


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego na jpk.taxand.pl.