Projekt ustawy o PPK trafił już do Sejmu. Jest więc duża szansa, że ustawa zostanie uchwalona w tym roku. Od początku prac nad ustawą wiadomo było, że podmioty prowadzące pracownicze programy emerytalne (PPE) i płacące składkę przynajmniej 3,5% nie będą musiały mieć PPK.

Natomiast nie do końca było jasne kiedy pracodawca musi założyć PPE, aby uniknąć PPK. Obecnie wygląda na to, że tego czasu nie pozostało już wiele. Projekt w najnowszej wersji stanowi, że pracodawca nie będzie musiał tworzyć PPK jeśli w dniu wejścia w życie ustawy o PPK prowadzi PPE, odprowadza składkę przynajmniej 3,5% oraz jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Kłopot w tym, że zgodnie z planem ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Zatem o ile ten przepis się utrzyma na dalszym etapie prac parlamentarnych to pracodawcom pozostały niecałe 4 miesiące aby wdrożyć PPE. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie programu, zawarcie umowy i rejestrację w KNF może to być trudne.

Co ciekawe, pomimo że sama ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, to jej obowiązywanie przesunięto na 1 lipca 2019 roku. Zaskakujące zatem jest dlaczego pracodawcom nie pozostawiono nieco więcej czasu na decyzję czy mieć PPE czy PPK.

O dalszych pracach nad PPK będziemy informować na bieżąco.