Okazuje się, że tak, i warto o tym ryzyku pamiętać, jeśli pożyczki udzieli nam zagraniczny bank. Zgodnie z wieloma umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania nie pobiera się podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz instytucji finansowych np. banku. Celem takiego zwolnienia jest, aby działalność prowadzona przez banki była efektywna – banki często same pożyczają pieniądze, aby udzielić pożyczki. Przy nałożeniu podatku u źródła dla odsetek uzyskanych przez bank bilans ostatecznie otrzymanych kwot odsetek i poniesionych kosztów odsetek od pożyczek finansujących taką działalność mógłby być ujemny.

Stąd przykładowo UPO pomiędzy Polską a Holandią wskazuje, iż odsetki podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju, w którym ich odbiorca ma siedzibę, jeżeli odsetki takie są wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank. Czy jeśli bank sceduje teraz wierzytelność na rzecz innego podmiotu (nie banku), to również nie trzeba będzie pobierać podatku u źródła? Patrząc na wyżej opisany cel przepisu należy uznać, że omawiana zasada nie ma zastosowania. Jednak sama treść przepisu może być zwodnicza - odsetki po cesji nadal są płacone w związku z pożyczką udzieloną przez bank (pierwotnie) jednak już do nowego wierzyciela.

Pierwsze podejście zostało przyjęte przez WSA w niedawnym wyroku WSA w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. (uzasadnienie ustne), który dotyczył podobnego stanu faktycznego i które wydaje się, że zyskuje na aprobacie (wcześniej podobnie rozstrzygnął NSA). Zarówno dłużnik (jako płatnik odsetek) jak i nowy wierzyciel (jako ich odbiorca) powinni się zatem w takiej sytuacji liczyć z koniecznością opodatkowania podatkiem u źródła wypłaty odsetek od pożyczek przeniesionych przez bank.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.