Kluczowy dla podatników stosujących szyk rozwarty przy opodatkowaniu podatkiem VAT WNT i importu usług wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r. w (C-895/19) został wczoraj opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Skutki wyroku TSUE w sprawie opodatkowania VAT WNT

Powyższy wyrok oznacza, że podatnicy, dokonujący po 1 stycznia 2017 r. WNT oraz importu usług, którzy rozliczyli VAT z tego tytułu po upływie 3-miesięcznego terminu przewidzianego w ustawie o VAT i płacili odsetki od VAT należnego, mogą teraz dochodzić ich zwrotu wraz z oprocentowaniem. Szczegółowy komentarz dotyczący wyroku TSUE przedstawiliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu.

Kluczowe terminy

Wysokość przysługującego podatnikowi oprocentowania od nadpłaty, zależeć będzie od terminu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, w przypadku bowiem złożenia wniosku:

  • do 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie od niesłusznie zapłaconych odsetek naliczane będzie od dnia powstania nadpłaty (tj. dnia zapłaty nienależnych odsetek) do dnia zwrotu nadpłaty.
  • po 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie liczone będzie od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 10 maja 2021 r.

Podsumowując powyższe informacje w zakresie terminów ubiegania się o zwrot nadpłaty wraz z oprocentowaniem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego do 9 czerwca 2021 r., co pozwoli na uzyskanie wyższej kwoty odsetek, w szczególności mając na uwadze fakt, że postępowanie nadpłatowe może trwać kilka miesięcy.

Wznowienie zakończonych postępowań

Wydanie omawianego wyroku może stanowić również przesłankę do ponownego zajęcia się sprawą przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Będzie on istotny dla podatników, w sprawach których toczyły się postępowania w zakresie nieprawidłowego opodatkowania WNT i importu usług zakończone negatywną decyzją bądź wyrokiem sądu administracyjnego. Co istotne wznowienie postepowań będzie mogło również być podstawą do uchylenia sankcji VAT, jeżeli została ona zastosowana przez organ podatkowy.

Podatnicy są uprawnieni do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w terminie do 10 czerwca 2021 r. w przypadku postępowania podatkowego lub do 10 sierpnia 2021 r. w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego.

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Ceny transferowe - tematyka rajów podatkowych przestała być egzotyczna | 12 maja
Webinar: Raportowanie cen transferowych w kolejnej odsłonie - nowy formularz TPR i wyzwania w prezentacji danych | 18 maja

Szkolenie: Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie SSE i PSI | 18 maja
Szkolenie: Ceny transferowe – rozjaśniamy mroki regulacji dotyczących TP | 19 maja
Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja