Chociaż może wydawać się to dość nietypowe, Cypr i Luksemburg, dwa kraje należące do Unii Europejskiej, przez długi czas nie zawierały ze sobą tzw. UPO, czyli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oczywiście w praktyce rodziło to niejednokrotnie liczne wątpliwości i dyskusje co do rozliczeń podatkowych, gdy w grę wchodziły podmioty będące rezydentami podatkowymi tych dwóch krajów.

Stan ten uległ jednak zmianie i 8 maja 2017 r. Cypr i Luksemburg podpisały pierwszą tego rodzaju umowę zawartą pomiędzy tymi krajami. O ile oba kraje dokończą wewnętrzne procedury ratyfikacyjne do końca 2017 r., to umowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.

Podpisanie UPO z Luksemburgiem wpisuje się w ostatnie działania Cypru zmierzające do zawarcia UPO ze wszystkimi krajami członkowskimi UE. Po zawarciu UPO z Luksemburgiem Cypr posiada już pełną sieć tych umów ze wszystkimi krajami UE.

Warto również wspomnieć, że 7 czerwca 2017 r. Cypr i Luksemburg podpisały również tzw. Konwencję Wielostronną służącą wdrożeniu środków przewidzianych w projekcie OECD dotyczącym przeciwdziałaniu unikania opodatkowania oraz erozji podstawy opodatkowania (tzw. BEPS).

Więcej informacji na temat UPO pomiędzy Cyprem i Luksemburgiem, jak i Konwencji Wielostronnej można znaleźć na międzynarodowej witrynie Taxand: Signature of the first double tax treaty between Luxembourg and Cyprus


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.